Jeffrey M. Kreger

Giám Đốc Tài Chính

Jeffrey M. Kreger là phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính (CFO) của VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu cả nước.

Jeffrey Kreger

Jeffrey chỉ đạo nghiệp vụ tài chính cho VITAS và giữ vai trò đồng sự phụ trách nghiệp vụ và chiến lược chủ chốt cho ban lãnh đạo điều hành và các nhóm nghiệp vụ tại cơ sở. Với cương vị là CFO, ông chịu trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển và lợi nhuận của công ty, giám sát các phòng ban bao gồm tài chính kế toán (kế toán, lập hóa đơn và thu tiền, dịch vụ hợp đồng, báo cáo tài chính), các cơ sở, quản lý chu trình doanh thu và quản trị rủi ro.

Là một lãnh đạo điều hành doanh nghiệp thành công, Jeffrey vận dụng 30 năm kinh nghiệm tài chính và nghiệp vụ vào vai trò của mình. Gần đây nhất, ông giữ chức phó chủ tịch cấp cao (SVP), CFO và trưởng phòng ngân quỹ của Aegis Therapies tại Dallas, một công ty chăm sóc sức khỏe với hơn 300 địa điểm thực hiện dịch vụ trị liệu trên khắp 39 bang. Ông cũng giữ chức danh này tại BioScrip ở Denver, một công ty chăm sóc sức khỏe điều hành hơn 70 cơ sở chăm sóc tại gia và cơ sở tiêm truyền trên khắp 28 bang.

Đồng thời, ông cũng giữ chức EVP, CFO và trưởng phòng ngân quỹ tại LHC Group ở Lafayette, Lousiana, một đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc hậu cấp tính cấp quốc gia với hơn 350 cơ sở chăm sóc tại gia ở 30 bang. Trước LHC Group, Jeffrey đã tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo tài chính tại Sun Healthcare Group, Inc. ở California; Consolidated Graphics Inc., Philips Services Corporation và American Habilitation, Inc. ở Texas, cùng với Sava Senior Care ở Georgia. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí kế toán công chứng (CPA) và kiểm toán viên tài chính tại Ernst & Young.

Jeffrey sở hữu tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Houston và bằng cử nhân quản trị kinh doanh chuyên sâu về kế toán của trường Đại học Texas ở Austin. Ông là CPA được Texas cấp bằng và là hội viên của Viện CPA Hoa Kỳ.