Jeffrey M. Kreger

Giám Đốc Tài Chính

Jeffrey M. Kreger là phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính (CFO) của VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu cả nước.

Jeffrey Kreger

Jeffrey chỉ đạo nghiệp vụ tài chính cho VITAS và giữ vai trò đồng sự phụ trách nghiệp vụ và chiến lược chủ chốt cho ban lãnh đạo điều hành và các nhóm nghiệp vụ tại cơ sở. Với tư cách là CFO (Giám đốc Tài chính), ông có trách nhiệm giúp thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận của công ty, cũng như giám sát các phòng ban kế toán, tài chính, báo cáo tài chính, ngân sách, quản lý chu kỳ doanh thu, tài khoản phải trả, dịch vụ hợp đồng, cơ sở vật chất và quản lý rủi ro.

Là một giám đốc điều hành xuất sắc của công ty, Jeffrey cống hiến hơn 31 năm kinh nghiệm về vận hành và tài chính cho vị trí công việc của ông. Trước khi gia nhập VITAS, Jeffrey là phó chủ tịch cao cấp, CFO kiêm giám đốc ngân sách cho Aegis Therapies tại Dallas, một công ty chăm sóc sức khoẻ với hơn 300 địa điểm cung cấp dịch vụ trị liệu trên khắp 39 tiểu bang. Ông còn giữ vai trò tương tự tại BioScrip ở Denver, một công ty dịch vụ chăm sóc tại nhà tập trung vào tiêm truyền (hiện giờ do OptionCare sở hữu), tại thời điểm đó đã vận hành hơn 70 cơ sở chăm sóc tại gia và nhà thuốc tiêm truyền trên khắp 28 tiểu bang.

Trước đây ông còn giữ vai trò EVP, CFO và giám đốc ngân khố tại at LHC Group ở Lafayette, Louisiana, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc hậu cấp tính quốc gia với hơn 350 cơ sở chăm sóc tại gia ở 30 tiểu bang. Trước LHC Group, Jeffrey đã tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo tài chính tại Sun Healthcare Group, Inc. ở California và Sava Senior Care tại Georgia. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí kế toán công chứng (CPA) và kiểm toán viên tài chính tại Ernst & Young.

Jeffrey có bằng cao học về quản trị kinh doanh của Đại học Houston và bằng cử nhân về quản trị kinh doanh với chuyên ngành kế toán từ Đại học Texas tại Austin. Ông là CPA được Texas cấp bằng và là hội viên của Viện CPA Hoa Kỳ.