Kevin McNamara

Chủ Tịch

Kevin bắt đầu sự nghiệp tại Chemed Corporation vào năm 1980 với vị trí luật sư của công ty. Năm 1981, ông chuyển sang Omnicare, Inc. (NYSE: OCR), công ty liên kết do Chemed sở hữu 24 phần trăm khi đó, với vị trí thư ký. Năm 1986, Kevin quay trở lại Chemed và giữ vị trí phó chủ tịch, trưởng phòng pháp chế và trợ lý.

Kevin McNamara

Từ năm 1990 cho đến năm 1992, ông cũng giữ vị trí phó chủ tịch điều hành và giám đốc điều hành của Omnicare. Đến thời điểm đó, Omnicare đã chuyển mình thành đơn vị cung cấp dược phẩm chuyên nghiệp và các dịch vụ tư vấn liên quan hàng đầu cả nước, phục vụ các cơ sở chăm sóc dài hạn và cư dân của họ. 

Năm 1992, Kevin được bầu vào vị trí phó chủ tịch của Chemed, đồng thời giữ chức trưởng phòng pháp chế kiêm thư ký. Năm 1993, ông giữ chức phó chủ tịch điều hành, thư ký kiêm trưởng phòng pháp chế của Chemed. Ban giám đốc đã bầu Kevin lên vị trí chủ tịch hiện tại vào năm 1994 và nắm giữ thêm vị trí giám đốc điều hành vào năm 2001. Tháng 2 năm 2004, ông cũng trở thành chủ tịch của VITAS.

Kevin có bằng Cử nhân Xã hội (AB) chuyên ngành Kinh tế của trường Đại học Denison và bằng Tiến sĩ Luật của Trường Luật, Đại học Cornell.