Naomi C Dallob

Trưởng Phòng Pháp Chế

Naomi C. Dallob là phó chủ tịch điều hành và trưởng phòng pháp chế tại VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu cả nước.

Naomi Dallob

Bà dẫn dắt một nhóm các luật sư chịu trách nhiệm về quản trị doanh nghiệp, pháp quy và các vấn đề kiện tụng.

Naomi khởi đầu sự nghiệp tại Chemed năm 1984 với vai trò luật sư. Năm 1987, bà được bầu vào một số vị trí, trong đó có phó chủ tịch của Chemed Corporation, công ty mẹ của VITAS, và trợ lý cho cả Chemed và Roto-Rooter Inc., một công ty con được giao dịch công khai của Chemed.

Năm 1994, bà được thăng chức lên vị trí phó chủ tịch kiêm trợ lý.

Trước khi gia nhập Chemed, Naomi là luật sư cho hãng luật Disnmore & Shohl ở Cincinnati, Ohio.

Naomi sở hữu tấm bằng cử nhân của trường Đại học Cincinnati và tiến sĩ luật học của Trường Luật thuộc Đại học Cincinnati. Bà là thành viên của Hiệp hội nghề luật sư Hoa Kỳ, Hiệp hội nghề luật sư bang Ohio và Hiệp hội nghề luật sư Cincinnati.