Webinar cho các chuyên viên chăm sóc sức khỏe: Các chỉ dẫn trước và Lập kế hoạch chăm sóc trước

Thứ 4, ngày 15 tháng 4 12:00 chiều Giờ miền Đông

Để chia sẻ kiến thức chuyên môn lâm sàng gia đoạn cuối đời mà chúng tôi đã phát triển từ 1978, VITAS Healthcare cung cấp các webinar miễn phí do các chuyên gia chăm sóc cuối đời giàu kinh nghiệm dẫn dắt để đào tạo về các quyền lợi của chăm sóc cuối đời.

Do hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ chuyển đổi để đáp ứng những thách thức về dân số đang lão hóa, các bác sĩ và đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang tận dụng những lợi điểm của việc lập kế hoạch chăm sóc trước (ACP) bằng cách kết hợp các ưu tiên cuối đời của bệnh nhân với chăm sóc chất lượng cao.

Webinar này:

  • Kiểm tra việc áp dụng các chỉ dẫn trước trong quá khứ và hiện tại
  • Vạch ra các loại chỉ dẫn trước khác nhau
  • Chia sẻ lời khuyên thực tiễn để bắt đầu các cuộc trò chuyện cần thiết với bệnh nhân và gia đình/người chăm sóc của họ.
  • Cung cấp thông tin chi tiết về việc hoàn tiền ACP
  • Vạch ra tầm quan trọng của ACP đối với các khảo sát Bộ thông tin và dữ liệu hiệu quả chăm sóc sức khỏe (HEDIS) cũng như các đo lường chất lượng khác

Người tham gia sẽ tìm hiểu các loại chỉ dẫn trước khác nhau, các yếu tố cần cân nhắc và lời khuyên thực tiễn để bắt đầu các cuộc trò chuyện cần thiết với bệnh nhân và gia đình/người chăm sóc của họ.

Tích lũy được một giờ vào thành tích học tập liên tục (CE) qua webinar miễn phí này. Để kiếm tín chỉ CE, người tham dự phải xem toàn bộ webinar và hoàn tất đánh giá trực tuyến sau khi diễn ra webinar và tải về chứng nhận CE của riêng họ. Người tham gia phải đăng ký và đăng nhập vào webinar trực tiếp bằng cùng một địa chỉ email.

Đăng ký webinar này:

Chuyên gia ​​​​​​​nổi bật của VITAS

BS. Heather Veeder

Heather Veeder, MD

Giám đốc y tế khu vực - Khu miền trung, VITAS Healthcare

Heather Veeder, MD là Giám đốc y tế khu vực của VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp hàng đầu quốc gia về dịch vụ chăm sóc cuối đời. TS. Veeder giám sát việc điều trị và chăm sóc y tế cho các bệnh nhân của VITAS tại nhà của họ, tại viện dưỡng lão, tại các cộng đồng chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật, khoa nội trú và cơ sở chăm sóc cá nhân tại Texas, Illinois, Wisconsin, Missouri and Kansas. Cô còn tham vấn với các bác sĩ chính của bệnh nhân, giám sát các bác sĩ nhóm của VITAS, hướng dẫn nhân viên và hỗ trợ cho các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác về các quyền lợi chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân và gia đình họ.

Trước khi tham gia VITAS, BS. Veeder là thành viên về Chăm sóc cuối đời và Thuốc giảm nhẹ của Trung tâm Khoa học Y tế, Đại học Texas tại San Antonio.  Trước đó, cô làm bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc khẩn cấp Access MD tại Dayton, Ohio.

TS, Veeder có bằng Cử nhân và Cao học về Âm nhạc tại Đại học Wright ở Dayton, Ohio. Cô có bằng Tiến sĩ Nghệ thuật âm nhạc tại Đại học Oklahoma. Cô có bằng Y khoa tại Đại học Wright. BS. Veeder hoàn tất đào tạo nội trú về chuyên ngành Y học Gia đình tại Đại học Wright ở Dayton, Ohio. Cô là thành viên của Học viện Chăm sóc cuối đời và Chăm sóc giảm nhẹ Hoa Kỳ, Học viện các bác sĩ gia đình Hoa Kỳ, Học viện các bác sĩ gia đình Texas và Hiệp hội Nhân Văn Vàng (Gold Humanism Society). Cô còn có chứng nhận về Cấp cứu cơ bản cho các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (CPR và AED) và Cấp cứu Tim mạch nâng cao (ACLS).

Y tá và các Quản lý y tá

Hoạt động này được phê duyệt cho một giờ tín chỉ học tập liên tục dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ cho các y tá đã đăng ký tại California), Nhân viên xã hội và Quản lý ca bệnh có chứng nhận. Các quản lý viện dưỡng lão có giấy phép tại các tiểu bang Florida và Illinois cũng có thể nhận được một giờ tín chỉ học tập liên tục. Cần phải tham dự toàn bộ webinar trực tuyến cũng như hoàn tất đánh giá tóm tắt trực tuyến. Sẽ có Chứng nhận sau khi hoàn tất.