Webinar cho các chuyên viên chăm sóc sức khỏe: Người mắc bệnh mất trí nhớ gần giai đoạn cuối đời

Để chia sẻ kiến thức chuyên môn lâm sàng gia đoạn cuối đời mà chúng tôi đã phát triển từ 1978, VITAS Healthcare cung cấp các webinar miễn phí do các chuyên gia chăm sóc cuối đời giàu kinh nghiệm dẫn dắt để đào tạo về các quyền lợi của chăm sóc cuối đời.

Tận dụng các nghiên cứu được công bố trong các tài liệu chăm sóc sức khỏe, webinar này đào tạo các chuyên viên về các yếu tố đủ điều kiện cho bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer và bệnh mất trí nhớ là đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời và bệnh mất trí nhớ Alzheimer khác với bệnh mất trí nhớ như thế nào.

Người tham dự sẽ tìm hiểu cách định rõ các nguyên nhân gây bệnh phổ biến nhất đối với bệnh mất trí nhớ và xác định các biến chứng liên quan tới tiên lượng có 6 tháng trở xuống.

Webinar cũng sẽ đánh giá giá trị của việc lập kế hoạch chăm sóc sớm bao gồm mã CPT cho việc lập hóa đơn thanh toán hoạt động chuyên môn.

Tích lũy được một giờ vào thành tích học tập liên tục (CE) qua webinar miễn phí này. Để kiếm tín chỉ CE, người tham dự phải xem toàn bộ webinar và hoàn tất đánh giá trực tuyến sau khi diễn ra webinar và tải về chứng nhận CE của riêng họ. Người tham gia phải đăng ký và đăng nhập vào webinar trực tiếp bằng cùng một địa chỉ email.

Nếu quý vị cần nơi ở cho người khuyết tật, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ webinars@vitas.com.