Webinar cho các chuyên viên chăm sóc sức khỏe: Thay đổi về hành vi - Bất an mê sảng cuối đời ở bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ: Hướng dẫn lâm sàng thực tế

Thứ 4, ngày 17 tháng 6 12:00 chiều Giờ miền Đông

Để chia sẻ kiến thức chuyên môn lâm sàng gia đoạn cuối đời mà chúng tôi đã phát triển từ 1978, VITAS Healthcare cung cấp các webinar miễn phí do các chuyên gia chăm sóc cuối đời giàu kinh nghiệm dẫn dắt để đào tạo về các quyền lợi của chăm sóc cuối đời.

Webinar này tận dụng dữ liệu dựa trên chứng minh để giúp các chuyên viên chăm sóc sức khỏe phân biệt mê sảng, bồn chồn ở giai đoạn cuối và kích động liên quan đến chứng mất trí nhớ ở bệnh nhân khi gần giai đoạn cuối đời.

Người tham dự sẽ tìm hiểu tỷ lệ mắc bệnh, nguyên nhân, hành vi liên quan và các yếu tố nguy cơ và họ sẽ tìm hiểu các phương pháp điều trị dược lý hiệu quả và phương pháp tiếp cận không dùng thuốc để quản lý cả ba tình trạng này.

Webinar này được cung cấp cho cả tín chỉ CE và CME:

  • Tín chỉ CE dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ các y tá có đăng ký tại California), các nhân viên xã hội, quản lý ca bệnh có chứng nhận, cũng như các quản lý viện dưỡng lão có cấp phép tại các bang Floria và Illinois.
  • Tín chỉ CME dành cho các bác sĩ (MD, DO), y tế điều dưỡng (NP) và trợ lý bác sĩ (PA).

Người tham dự có thể tích lũy được một giờ vào thành tích học tập liên tục. Xem bên dưới để có thông tin đầy đủ về chứng nhận và các hướng dẫn.

Đăng ký webinar này:

Chuyên gia ​​​​​​​nổi bật của VITAS

Joseph Shega, MD

Phó Chủ Tịch Cao Cấp, Giám Đốc Y Tế, VITAS Healthcare

Joe Shega MDBS. Joseph Shega, đã chăm sóc, nghiên cứu và giảng dạy về bệnh nhân lão khoa và chăm sóc cuối đời từ năm 1999. Ông gia nhập VITAS năm 2013 với vai trò là giám đốc y tế khu vực và được cất nhắc lên vị trí phó chủ tịch cao cấp và giám đốc y tế quốc gia năm 2016, sau đó thăng chức lên thành giám đốc y tế trưởng năm 2018.

Trong vai trò giám đốc y tế trưởng, BS. Shega chịu trách nhiệm giám sát và dẫn dắt đường hướng về y tế cho tất cả các địa điểm có văn phòng VITAS hoạt động tại 14 tiểu bang và thủ đô Washington, D.C. BS. Shega lãnh đạo tất cả các giám đốc y tế khu vực của VITAS cũng như giám đốc phụ trách bộ phận dịch vụ bác sĩ.

BS. Shega được hội đồng chứng nhận chuyên về lão khoa, chăm sóc cuối đời và thuốc giảm nhẹ. Ông là chủ tịch Ủy ban Y đức của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ. Ông là phó giáo sư y khoa tại Đại học Trung Florida, là thành viên trong ban biên tập của Tạp chí Kiểm soát triệu chứng và cơn đau, đồng thời là thành viên của Hội nghị bàn tròn về chất lượng chăm sóc cho những người mắc bệnh nặng của Học viện Y khoa.

Ông là thành viên đóng góp chính cho bộ tài liệu tự học về Chăm sóc cuối đời và Thuốc giảm nhẹ (UNIPAC) thông qua Học viện chăm sóc cuối đời và thuốc giảm nhẹ của Hoa Kỳ, hiện nay là biên tập viên đồng quản lý của ấn bản UNIPAC 5 và các mô-đun phương pháp học tập dựa trên niềm tin của Amplifier. BS. Shega có trên 50 bài báo khoa học có qua hệ thống bình chọn, tập trung xung quanh vấn đề chăm sóc những người có bệnh tình nghiêm trọng và chăm sóc cuối đời.

Trước khi gia nhập VITAS, TS. Shega đã là phó giáo sư tại Đại học Chicago về lĩnh vực thuốc giảm nhẹ và lão khoa. Ông làm bác sĩ gia đình trong 13 năm tại Khu vực Nam Chicago, tư vấn về thuốc giảm nhẹ và lão khoa cho bệnh nhân nội trú, chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân nội trú, chăm sóc tại viện dưỡng lão, lão khoa cho bệnh nhân ngoại trú, thăm khám tại gia và các dịch vụ chăm sóc cuối đời. Ông còn đánh giá và quản lý bệnh nhân bị rối loạn trí nhớ từ khi chẩn đoán cho tới giai đoạn cuối đời.

TS. Shega đã hoàn tất việc học tập tại trường y thuộc Đại học Tây Bắc Chicago, đào tạo nội trú về nội khoa tại Đại học Pittsburgh và nghiên cứu sinh về lão khoa tại Đại học Chicago.

Y tá và các Quản lý y tá

Để kiếm tín chỉ CE, người tham dự phải xem toàn bộ webinar và hoàn tất đánh giá trực tuyến sau khi diễn ra webinar và tải về chứng nhận CE của riêng họ. Người tham gia phải đăng ký và đăng nhập vào webinar trực tiếp bằng cùng một địa chỉ email.

Hoạt động này được phê duyệt cho một giờ tín chỉ học tập liên tục dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ cho các y tá đã đăng ký tại California), Nhân viên xã hội và Quản lý ca bệnh có chứng nhận. Các quản lý viện dưỡng lão có giấy phép tại các tiểu bang Florida và Illinois cũng có thể nhận được một giờ tín chỉ học tập liên tục. Cần phải tham dự toàn bộ webinar trực tuyến cũng như hoàn tất đánh giá tóm tắt trực tuyến. Sẽ có Chứng nhận sau khi hoàn tất.

Các bác sĩ

Logo nhà cung cấp được công nhận chung

Hoàn tất thỏa đáng - Người học phải hoàn tất đánh giá khi tiếp nhận chứng nhận hoàn thành. Quý vị phải tham dự toàn toàn bộ hoạt động vì không có tín chỉ một phần. Nếu quý vị đang tìm kiếm tín chỉ học tập liên tục cho một chuyên ngành chưa được liệt kê bên dưới, quý vị có trách nhiệm liên hệ với ủy ban cấp phép/chứng nhận để xác định việc hội đủ điều kiện tham gia khóa học đối với yêu cầu cấp phép/chứng nhận của mình.

Bác sĩ - trong việc hỗ trợ cải thiện chăm sóc bệnh nhân, hoạt động này đã đươc lên kế hoạch và do Amedco LLC cùng VITAS Healthcare triển khai. Amedco LLC được công nhận bởi Ủy ban kiểm định giáo dục y khoa liên tục (ACCME), Ủy ban kiểm định giáo dục về Dược phẩm (ACPE) và Trung tâm chứng nhận Y tá Hoa Kỳ Hoa Kỳ (ANCC), để cung cấp việc giáo dục liên tục cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe. Tuyên bố chỉ định tín chỉ - Amedco LLC chỉ định hoạt động trực tiếp này tối đa là 1,00 AMA PRA Category 1 Credit(s)TM. Các bác sĩ chỉ nên yêu cầu tín chỉ tương xứng với mức tham gia vào hoạt động của họ.