Webinar dành cho các chuyên viên chăm sóc sức khỏe: Quyền lợi và thông tin cơ bản về chăm sóc cuối đời

Thứ 4, ngày 29 tháng 7 12:00 giờ chiều giờ mùa hè miền Đông

Để chia sẻ kiến thức chuyên môn lâm sàng gia đoạn cuối đời mà chúng tôi đã phát triển từ 1978, VITAS Healthcare cung cấp các webinar miễn phí do các chuyên gia chăm sóc cuối đời giàu kinh nghiệm dẫn dắt để đào tạo về các quyền lợi của chăm sóc cuối đời.

Tích lũy được một giờ vào thành tích học tập liên tục (CE) qua webinar miễn phí này. Để kiếm tín chỉ CE, người tham dự phải xem toàn bộ webinar và hoàn tất đánh giá trực tuyến sau khi diễn ra webinar và tải về chứng nhận CE của riêng họ. Người tham gia phải đăng ký và đăng nhập vào webinar trực tiếp bằng cùng một địa chỉ email.

Nếu quý vị cần nơi ở cho người khuyết tật, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ webinars@vitas.com.

Đăng ký webinar này:

Chuyên gia ​​​​​​​nổi bật của VITAS

Maite Hernandez

Maite Hernandez, Y tá đã đăng ký

Giám đốc quốc gia về đào tạo bán hàng - VITAS Healthcare

Maite Hernandez, Y tá đã đăng ký, hiểu rõ về chăm sóc cuối đời từ giường bệnh tới phòng họp doanh nghiệp. Làm y tá đã được 24 năm, bà gia nhập VITAS năm 2000 với vị trí y tá tiếp nhận bệnh nhân ở Nam Florida và cuối cùng là vị trí quản lý nhóm, quản lý hành chánh chăm sóc bệnh nhân, đại diện bán hàng và nhân viên liên lạc chăm sóc lâm sàng.

Kinh nghiệm của bà trải rộng từ kiến thức lâm sàng, đào tạo về chăm sóc cuối đời và việc tích hợp chăm sóc cuối đời vào các cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật, các bệnh viện và công ty chăm sóc có quản lý. Là giám đóc quốc gia về đào tạo bán hàng cho VITAS, bà tận dụng kiến thức của mình về các giải pháp chăm sóc cuối đời để quảng bá lợi ích của nó cho bệnh nhân, gia đình, người chăm sóc cũng như các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Y tá và các Quản lý y tá

Hoạt động này được phê duyệt cho một giờ tín chỉ học tập liên tục dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ cho các y tá đã đăng ký tại California), Nhân viên xã hội và Quản lý ca bệnh có chứng nhận. Các quản lý viện dưỡng lão có giấy phép tại các tiểu bang Florida và Illinois cũng có thể nhận được một giờ tín chỉ học tập liên tục. Cần phải tham dự toàn bộ webinar trực tuyến cũng như hoàn tất đánh giá tóm tắt trực tuyến. Sẽ có Chứng nhận sau khi hoàn tất.