Lễ kỷ niệm trên mạng nhân Ngày Cựu chiến binh

Trong năm 2020, VITAS sẽ đưa tất cả các yếu tố của một buổi lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh truyền thống - cờ, bài hát yêu nước, phút mặc niệm và các nghi lễ công nhận đầy cảm hứng - lên môi trường trên mạng.

Chúng tôi nghiêng mình cảm phục sự dũng cảm cá nhân của các cựu chiến binh và được truyền cảm hứng bởi sự vĩ đại tập thể mà họ đã thể hiện. Năm nay, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm lần thứ 75 ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, chúng tôi muốn họ được đón nhận sự công nhận xứng đáng một cách an toàn nhất.

Cũng giống như khi VITAS cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời chuyên biệt cho các bệnh nhân lâu năm của mình, chúng tôi mời những người khác tham dự để các cựu chiến binh trong gia đình, tại cộng đồng và cơ sở chăm sóc của quý vị biết được quý vị đánh giá cao họ và sự phục vụ của họ đối với đất nước chúng ta như thế nào.

Nếu có câu hỏi nào, vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ veterans@vitas.com.

Với việc nhận ra nhu cầu riêng của các cựu quân nhân hiện đang phải đối mặt với bệnh tình nghiêm trọng, VITAS có thể hỗ trợ những con người này hướng tới một cái kết an yên hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các cựu quân nhân đã trải qua chiến đấu hoặc thương tổn khác, nhất là khi những trải nghiệm, ký ức hoặc cảm xúc chưa được giải tỏa lại trở về khi họ gần đến giai đoạn cuối đời.