Một y tá đeo khẩu trang đang kiểm tra hô hấp của bệnh nhân

VITAS đang tuyển dụng y tá tại Dallas

Ngày 25 tháng 3, 2021

Tìm hiểu thêm về cơ hội làm việc cho VITAS

Thông tin về hội chợ việc làm trực tiếp này

VITAS Healthcare hiện đang mở tuyển các vị trí cần người ngay tại Dallas, Texas, dành cho các y tá tận tâm (RN) tham gia đội ngũ chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi.

Hãy tham dự sự kiện tuyển dụng sắp tới của chúng tôi và quý vị có thể sẽ được tuyển ngay tại chỗ! Để tham gia, quý vị phải đeo khẩu trang và tuân thủ các hướng dẫn về cách ly giao tiếp xã hội.

Các thành viên nhóm chăm sóc y tế của VITAS chính là thành tố chính giúp triển khai nhiệm vụ mang lại sự thoải mái và tôn nghiêm cho bệnh nhân nan y và hỗ trợ người thân của họ. Và bởi vì quý vị sẽ làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm về chăm sóc cuối đời khác nên quý vị sẽ có những đồng nghiệp tuyệt vời, những người cùng chia sẻ công việc, mục tiêu và thành công của chính quý vị.

Một nghề nghiệp với VITAS, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu quốc gia, cung cấp:

Công việc y tá tại Dalllas

Thành viên nhóm của VITAS đi vào văn phòng