A closeup of a person typing on a laptop keyboard

Đào tạo ELNEC khu vực Đông Nam Florida

Ngày 13 tháng 3, 2021

About ELNEC Curriculum

About the Southeast Florida End-of-Life Nursing Education Consortium (ELNEC) Critical Care Core Training Program

Các môn trong khóa học chăm sóc đặc biệt của ELNEC đề cập tới các khía cạnh quan trọng về chăm sóc cuối đời và vai trò của y tá. Các môn này bao gồm:

 1. Chăm sóc giảm nhẹ trong Chăm sóc đặc biệt
 2. Đau đớn
 3. Kiểm soát triệu chứng
 4. Các vấn đề về đạo đức/pháp lý trong hoạt động Chăm sóc đặc biệt
 5. Những điều cần lưu ý về văn hóa trong chăm sóc cuối đời
 6. Mất mát, đau buồn và tang chế
 7. Những thời khắc cuối đời

Chương trình giảng dạy về chăm sóc đặc biệt của ELNEC cũng tích hợp một số chủ đề và chuỗi chủ đề chung:

 • Vai trò quan trọng của Y tá chăm sóc đặc biệt với tư cách là người hỗ trợ
 • Gia đình với tư cách là một đơn vị chăm sóc
 • Nhu cầu riêng của nhóm dân số đặc biệt, như người cao tuổi, trẻ em và những người chưa có bảo hiểm
 • Các vấn đề cuối đời tác động tới mọi hệ thống chăm sóc tại tất cả môi trường chăm sóc đặc biệt
 •  Các vấn đề tài chính ảnh hưởng tới chăm sóc cuối đời
 • Chăm sóc cuối đời/Chăm sóc giảm nhẹ và vai trò của nó không chỉ giới hạn với căn bệnh ung thư; dịch vụ chăm sóc này rất cần thiết với tất cả các căn bệnh đe dọa tới tính mạng và trong trường hợp đột tử

Quý vị có thể dành được:

 • Chứng chỉ CE 6 giờ cho những người tham gia toàn bộ khóa học
 • Chứng chỉ ELNEC cho những người tham gia toàn bộ khóa học

Đăng ký khóa đào tạo này

Khóa đào tạo này sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 3, 2021, từ 9 giờ sáng đến 3:45 giờ chiều giờ Miền Trung.

Về Chương Trình Giảng Dạy Chăm Sóc Đặc Biệt-ELNEC

Các y tá tham gian vào mọi khía cạnh của hoạt động chăm sóc cuối đời và họ giải quyết rất nhiều nhu cầu mà các cá nhân ở giai đoạn quan trọng này phải đối mặt.

Các y tá chăm sóc đặc biệt có khả năng giúp giảm đáng kể gánh nặng căng thẳng cho những đang phải đối mặt với giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Họ cũng có khả năng cung cấp hỗ trợ các nhu cầu về thể chất, tinh thần, tâm lý và xã hội  cho bệnh nhân và các gia đình khi cận kề giai đoạn cuối cùng của cuộc đời.

Từ góc độ cá nhân và tập thể, các y tá chăm sóc đặc biệt được đào tạo về chăm sóc cuối đời/chăm sóc giảm nhẹ có cơ hội đặc biệt để tác động đáng kể tới chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân bệnh nặng và ở giai đoạn cuối của cuộc đời.

Chương trình giảng dạy của ELNEC đề cập tới nhu cầu đặc biệt của bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời và gia đình họ tại nhiều môi trường chăm sóc đặc biệt.

Mục tiêu chính của chương trình đào tạo này là cung cấp thông tin hiện tại về chăm sóc cuối đời và nguồn lực để tích hợp vấn đề cuối đời vào các bối cảnh này.

Chương trình giảng dạy về Chăm Sóc Đặc Biệt của ELNEC là sáng kiến giáo dục điều dưỡng quốc gia do Hiệp Hội các Trường Cao Đẳng Điều Dưỡng Hoa Kỳ (AACN) và City of Hope quản lý.