Hình ảnh cận cảnh một người đang gõ trên bàn phím máy tính xách tay

Đào tạo về lão khoa của ELNEC

Ngày 20 tháng 3, 2021

Giới thiệu về chương trình giảng dạy của ELNEC

Thông tin về Chương trình đào tạo cốt lõi về chăm sóc lão khoa của Liên danh giáo dục điều dưỡng chăm sóc cuối đời (ELNEC)