Hình ảnh cận cảnh một người đang gõ trên bàn phím máy tính xách tay

Đào tạo về lão khoa của ELNEC

Ngày 20 tháng 3, 2021

Giới thiệu về chương trình giảng dạy của ELNEC

Thông tin về Chương trình đào tạo cốt lõi về chăm sóc lão khoa của Liên danh giáo dục điều dưỡng chăm sóc cuối đời (ELNEC) 

Các môn trong Khóa học Chăm sóc Lão khoa của ELNEC này đề cập các khía cạnh quan trọng về chăm sóc cuối đời và vai trò của y tá. Các môn này bao gồm:

 1. Chăm sóc giảm nhẹ trong Điều dưỡng Lão khoa
 2. Đau đớn
 3. Kiểm soát triệu chứng
 4. Các vấn đề về đạo đức/pháp lý trong Chăm sóc Lão khoa
 5. Những điều cần lưu ý về văn hóa trong chăm sóc cuối đời
 6. Mất mát, đau buồn và tang chế
 7. Những thời khắc cuối đời

Chương trình giảng dạy về Chăm sóc Lão khoa của ELNEC cũng tích hợp một số chuyên đề và chuỗi chủ đề chung:

 • Vai trò quan trọng của Y tá chăm sóc lão khoa với tư cách là người hỗ trợ
 • Gia đình với tư cách là một đơn vị chăm sóc
 • Nhu cầu riêng của nhóm dân số đặc biệt, như người cao tuổi, trẻ em và những người chưa có bảo hiểm
 • Các vấn đề cuối đời tác động tới mọi hệ thống chăm sóc tại tất cả môi trường chăm sóc lão khoa
 •  Các vấn đề tài chính ảnh hưởng tới chăm sóc cuối đời
 • Chăm sóc cuối đời/Chăm sóc giảm nhẹ và vai trò của nó không chỉ giới hạn với căn bệnh ung thư; dịch vụ chăm sóc này rất cần thiết với tất cả các căn bệnh đe dọa tới tính mạng và trong trường hợp đột tử

Quý vị có thể dành được:

 • Chứng chỉ CE 6 giờ cho những người tham gia toàn bộ khóa học
 • Chứng chỉ ELNEC cho những người tham gia toàn bộ khóa học

Đăng ký khóa đào tạo này

Khóa đào tạo này sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 3, 2021, từ 9 giờ sáng đến 3:45 giờ chiều giờ Miền Trung.

Về Chương trình chăm sóc lão khoa của ELNEC

Các y tá tham gian vào mọi khía cạnh của hoạt động chăm sóc cuối đời và họ giải quyết rất nhiều nhu cầu mà các cá nhân ở giai đoạn quan trọng này phải đối mặt.

Các y tá chăm sóc lão khoa có khả năng giúp giảm đáng kể gánh nặng căng thẳng cho những đang phải đối mặt với giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Họ cũng có khả năng cung cấp hỗ trợ các nhu cầu về thể chất, tinh thần, tâm lý và xã hội  cho bệnh nhân và các gia đình khi cận kề giai đoạn cuối cùng của cuộc đời.

Từ góc độ cá nhân và tập thể, các y tá chăm sóc lão khoa được đào tạo về chăm sóc cuối đời/chăm sóc giảm nhẹ có cơ hội đặc biệt để tác động đáng kể tới chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân bị bệnh lão khoa và ở giai đoạn cuối đời.

Chương trình giảng dạy chăm sóc lão khoa của ELNEC đề cập tới nhu cầu đặc biệt của bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời và gia đình họ tại nhiều môi trường chăm sóc lão khoa.

Mục tiêu chính của chương trình đào tạo này là cung cấp thông tin hiện tại về chăm sóc cuối đời và nguồn lực để tích hợp vấn đề cuối đời vào các bối cảnh này.

Chương trình giảng dạy về Chăm sóc Lão khoa của ELNEC là sáng kiến giáo dục điều dưỡng quốc gia do Hiệp Hội các Trường Cao Đẳng Điều Dưỡng Hoa Kỳ (AACN) và City of Hope quản lý.