Hình ảnh cận cảnh một người đang gõ trên bàn phím máy tính xách tay

Webinar: Xác định tiên lượng trong chẩn đoán ở bệnh nhân ung thư và không ung thư 

Ngày 24 tháng 3, 2021

Câu hỏi thường gặp về Webinar của VITAS

Thông tin về Webinar dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Để chia sẻ kiến thức chuyên môn lâm sàng gia đoạn cuối đời mà chúng tôi đã phát triển từ 1978, VITAS Healthcare cung cấp các webinar miễn phí do các chuyên gia chăm sóc cuối đời giàu kinh nghiệm dẫn dắt để đào tạo về các quyền lợi của chăm sóc cuối đời.

Tín chỉ học tập liên tục dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ các y tá có đăng ký tại California), các nhân viên xã hội, quản lý ca bệnh có chứng nhận, cũng như các quản lý viện dưỡng lão có cấp phép tại các bang Florida và Illinois.

Người tham dự có thể giành được một giờ tín chỉ CE. Xem bên dưới để có thông tin đầy đủ về chứng nhận và các hướng dẫn.

Nếu quý vị cần nơi ở cho người khuyết tật, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ webinars@vitas.com.

Đăng ký tham gia webinar "Xác định tiên lượng trong chẩn đoán ở bệnh nhân ung thư và không ung thư"

Joseph Shega, MD

Phó Chủ Tịch Điều Hành, Tổng Giám Đốc Y Khoa, VITAS Healthcare

Joe Shega MDBS. Joseph Shega, đã chăm sóc, nghiên cứu và giảng dạy về bệnh nhân lão khoa và chăm sóc cuối đời từ năm 1999. Ông gia nhập VITAS năm 2013 với vai trò là giám đốc y khoa khu vực và được cất nhắc lên vị trí phó chủ tịch cao cấp và giám đốc y khoa quốc gia năm 2016, sau đó thăng chức lên thành tổng giám đốc y khoa năm 2018 và thành phó chủ tịch điều hành năm 2021.

Trong vai trò giám đốc y tế trưởng, BS. Shega chịu trách nhiệm giám sát và dẫn dắt đường hướng về y tế cho tất cả các địa điểm có văn phòng VITAS hoạt động tại 14 tiểu bang và thủ đô Washington, D.C. BS. Shega lãnh đạo tất cả các giám đốc y tế khu vực của VITAS cũng như giám đốc phụ trách bộ phận dịch vụ bác sĩ.

BS. Shega được hội đồng chứng nhận chuyên về lão khoa, chăm sóc cuối đời và thuốc giảm nhẹ. Ông là chủ tịch Ủy ban Y đức của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ. Ông là phó giáo sư y khoa tại Đại học Trung Florida, là thành viên trong ban biên tập của Tạp chí Kiểm soát triệu chứng và cơn đau, đồng thời là thành viên của Hội nghị bàn tròn về chất lượng chăm sóc cho những người mắc bệnh nặng của Học viện Y khoa.

Ông là thành viên đóng góp chính cho bộ tài liệu tự học về Chăm sóc cuối đời và Thuốc giảm nhẹ (UNIPAC) thông qua Học viện chăm sóc cuối đời và thuốc giảm nhẹ của Hoa Kỳ, hiện nay là biên tập viên đồng quản lý của ấn bản UNIPAC 5 và các mô-đun phương pháp học tập dựa trên niềm tin của Amplifier. BS. Shega có trên 50 bài báo khoa học có qua hệ thống bình chọn, tập trung xung quanh vấn đề chăm sóc những người có bệnh tình nghiêm trọng và chăm sóc cuối đời.

Trước khi gia nhập VITAS, TS. Shega đã là phó giáo sư tại Đại học Chicago về lĩnh vực thuốc giảm nhẹ và lão khoa. Ông làm bác sĩ gia đình trong 13 năm tại Khu vực Nam Chicago, tư vấn về thuốc giảm nhẹ và lão khoa cho bệnh nhân nội trú, chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân nội trú, chăm sóc tại viện dưỡng lão, lão khoa cho bệnh nhân ngoại trú, thăm khám tại gia và các dịch vụ chăm sóc cuối đời. Ông còn đánh giá và quản lý bệnh nhân bị rối loạn trí nhớ từ khi chẩn đoán cho tới giai đoạn cuối đời.

TS. Shega đã hoàn tất việc học tập tại trường y thuộc Đại học Tây Bắc Chicago, đào tạo nội trú về nội khoa tại Đại học Pittsburgh và nghiên cứu sinh về lão khoa tại Đại học Chicago.

Y tá và các Quản lý y tá

Hoạt động này được phê duyệt cho một giờ tín chỉ học tập liên tục dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ cho các y tá đã đăng ký tại California), Nhân viên xã hội và Quản lý ca bệnh có chứng nhận. Các quản lý viện dưỡng lão có giấy phép tại các tiểu bang Florida và Illinois cũng có thể nhận được một giờ tín chỉ học tập liên tục. Cần phải tham dự toàn bộ webinar trực tuyến cũng như hoàn tất đánh giá tóm tắt trực tuyến. Sẽ có Chứng nhận sau khi hoàn tất.