Cận cảnh tay của hai người, mỗi người cầm một quyển Kinh thánh.

Đức tin của tôi, Nhà thờ và  Lập kế hoạch chăm sóc trước

Ngày 13 tháng 4, 2021

Tìm hiểu thêm về việc Lập kế hoạch chăm sóc trước

Giới thiệu về Hội nghị chuyên đề qua mạng này

VITAS Healthcare tại Pittsburgh mời quý vị tới hội nghị chuyên đề tương tác, qua mạng dành cho các cộng đồng tín ngưỡng người Mỹ gốc Phi.

Tìm hiểu cách gắn kết và chuẩn bị cho các thành viên của hội thánh và cộng đồng về việc trao đổi với người thân về chăm sóc cuối đời.

Sự kiện này là một phần trong sê-ri giáo dục Lập kế hoạch chăm sóc trước quốc gia dành cho các cộng đồng người Mỹ gốc Phi và được hỗ trợ bởi Quỹ John và Wauna Harman.