Y tá nam cùng ống nghe và ảnh phong cảnh San Diego phía sau

Hội chợ việc làm về điều dưỡng San Diego

Ngày 11 tháng 5, 2021

đến ngày 13 tháng 5, 2021

Tại sao nên làm việc tại VITAS

Thông tin về hội chơ việc làm qua mạng này

Hội chợ việc làm này sẽ được tổ chức trong ba ngày: Thứ 3, ngày 11 tháng 5, Thứ 4, ngày 12 tháng 5 và Thứ 6, ngày 13 tháng 5.

VITAS Healthcare hiện có các vị trí y tá đang cần tuyển dụng ngay (LVN, RN, ARN) tại San Diego, California để  gia nhập nhóm chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi.

Tham gia hội chợ việc làm qua mạng sắp tới và quý vị có thể được tuyển dụng ngay!

Các thành viên nhóm chăm sóc y tế của VITAS chính là thành tố chính giúp triển khai nhiệm vụ mang lại sự thoải mái và tôn nghiêm cho bệnh nhân nan y và hỗ trợ người thân của họ. Và bởi vì quý vị sẽ làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm về chăm sóc cuối đời khác nên quý vị sẽ có những đồng nghiệp tuyệt vời, những người cùng chia sẻ công việc, mục tiêu và thành công của chính quý vị.

Một nghề nghiệp với VITAS, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu quốc gia, cung cấp:

Một số vị trí đang cần tuyển dụng:

Đăng ký hội chợ việc làm này

Thành viên nhóm của VITAS đi vào văn phòng

Thông tin hữu ích khi nộp đơn ứng tuyển