Hình ảnh cận cảnh một người đang gõ trên bàn phím máy tính xách tay

Webinar: Nhiễm trùng huyết và Hội chứng hậu nhiễm trùng huyết

Ngày 22 tháng 9, 2021

Thông tin về Webinar dành cho các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Để chia sẻ kiến thức chuyên môn lâm sàng gia đoạn cuối đời mà chúng tôi đã phát triển từ 1978, VITAS Healthcare cung cấp các webinar miễn phí do các chuyên gia chăm sóc cuối đời giàu kinh nghiệm dẫn dắt để đào tạo về các quyền lợi của chăm sóc cuối đời.

Webinar được cung cấp cho cả tín chỉ CME và CE:

  • Tín chỉ CME dành cho các bác sĩ (MD, DO), y tế điều dưỡng (NP) và trợ lý bác sĩ (PA).
  • Tín chỉ CE dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ các y tá có đăng ký tại California), các nhân viên xã hội, quản lý ca bệnh có chứng nhận, cũng như các quản lý viện dưỡng lão có cấp phép tại các bang Floria và Illinois.

Người tham dự có thể tích lũy được một giờ vào thành tích học tập liên tục.

Đăng ký tham gia chủ đề "Nhiễm trùng huyết và hội chứng sau nhiễm trùng huyết"

Người tham gia phải đăng nhập vào webinar trực tiếp bằng địa chỉ email đã dùng đăng ký tham gia webinar. Để dành được tín chỉ CME/CE, người tham gia phải xem toàn bộ webinar và hoàn tất bản đánh giá trực tuyến sau khi kết thúc webinar đó. Họ sẽ nhận được chứng nhận để tải về, in ra và điền thông tin.

Các bác sĩ

Logo nhà cung cấp được công nhận chung

Hoàn tất thỏa đáng - Người học phải hoàn tất đánh giá khi tiếp nhận chứng nhận hoàn thành. Quý vị phải tham dự toàn toàn bộ hoạt động vì không có tín chỉ một phần. Nếu quý vị đang tìm kiếm tín chỉ học tập liên tục cho một chuyên ngành chưa được liệt kê bên dưới, quý vị có trách nhiệm liên hệ với ủy ban cấp phép/chứng nhận để xác định việc hội đủ điều kiện tham gia khóa học đối với yêu cầu cấp phép/chứng nhận của mình.

Bác sĩ - trong việc hỗ trợ cải thiện chăm sóc bệnh nhân, hoạt động này đã đươc lên kế hoạch và do Amedco LLC cùng VITAS Healthcare triển khai. Amedco LLC được công nhận bởi Ủy ban kiểm định giáo dục y khoa liên tục (ACCME), Ủy ban kiểm định giáo dục về Dược phẩm (ACPE) và Trung tâm chứng nhận Y tá Hoa Kỳ Hoa Kỳ (ANCC), để cung cấp việc giáo dục liên tục cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe. Tuyên bố chỉ định tín chỉ - Amedco LLC chỉ định hoạt động trực tiếp này tối đa là 1,00 AMA PRA Category 1 Credit(s)TM. Các bác sĩ chỉ nên yêu cầu tín chỉ tương xứng với mức tham gia vào hoạt động của họ.

Y tá và các Quản lý y tá

Để kiếm tín chỉ CE, người tham dự phải xem toàn bộ webinar và hoàn tất đánh giá trực tuyến sau khi diễn ra webinar và tải về chứng nhận CE của riêng họ. Người tham gia phải đăng ký và đăng nhập vào webinar trực tiếp bằng cùng một địa chỉ email.

Hoạt động này được phê duyệt cho một giờ tín chỉ học tập liên tục dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ cho các y tá đã đăng ký tại California), Nhân viên xã hội và Quản lý ca bệnh có chứng nhận. Các quản lý viện dưỡng lão có giấy phép tại các tiểu bang Florida và Illinois cũng có thể nhận được một giờ tín chỉ học tập liên tục. Cần phải tham dự toàn bộ webinar trực tuyến cũng như hoàn tất đánh giá tóm tắt trực tuyến. Sẽ có Chứng nhận sau khi hoàn tất.

Chuyên gia ​​​​​​​nổi bật của VITAS

BS. Faith Protsman

BS. Faith Protsman

Giám đốc y khoa khu vực - California, VITAS Healthcare

BS. Faith Protsman là giám đốc y khoa khu vực phụ trách các chương trình của VITAS trên toàn California, chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo phương hướng y khoa cho các văn phòng của VITAS tại East Bay, Oakland và Inland Empire, Los Angeles, Quận Cam, Sacramento, San Diego, San Fernando, San Francisco và San Gabriel.

Bs. Protsman được hội đồng chứng nhận trong lĩnh vực đa khoa và là giám đốc y khoa về chăm sóc cuối đời. Bà là bác sĩ và chủ sở hữu duy nhất của một phòng khám y tế gia đình toàn diện, bà còn là chủ sở hữu và là cố vấn của Trung tâm quản lý căng thẳng và là người khởi xướng thành công chương trình chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ trong bệnh viện cộng đồng, tại Gilroy, California.

Bs. Protsman giành được bằng cấp y khoa từ Trường Y thuộc Đại học Miami tại Miami, Florida. Bà đã hoàn thành chương trình thực tập tại Trung Tâm Y tế Quân Đội Letterman tại Khoa Nội ở San Francisco, California. Bs. Protsman là một thành viên tích cực của Hiệp Hội Y Khoa California, Học viện Đa Khoa Hoa Kỳ và Hiệp Hội Y Khoa Quận Santa Clara.

Nếu quý vị cần nơi ở cho người khuyết tật, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ webinars@vitas.com.