Hình ảnh cận cảnh một người đang gõ trên bàn phím máy tính xách tay

Webinar: Bệnh phổi tiến triển: Tiên lượng và vai trò của dịch vụ chăm sóc cuối đời

Ngày 11 tháng 10, 2023

Thông tin về Webinar dành cho các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Nghiên cứu điển hình về JR - bệnh nhân 75 tuổi, mắc Bệnh tắc nghẽn phổi mạn tính đã mở ra các khám phá về bệnh phổi tiến triển và các lợi ích của dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Người tham dự sẽ tìm hiểu về các loại ALD khác nhau, các gánh nặng về triệu chứng thường gặp, tác động của ALD đối với bệnh nhân và gia đình, cũng như các yếu tố liên quan tới tiên lượng kém. Người thuyết trình sẽ đưa ra các hướng dẫn về tính hội đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân mắc ALD, phác thảo nhiều kế hoạch chăm sóc cuối đời khác nhau và củng cố giá trị của việc lập kế hoạch chăm sóc trước đối với bệnh nhân và gia đình của họ.

Webinar được cung cấp cho cả tín chỉ CME và CE:

  • Tín chỉ CME dành cho các bác sĩ (MD, DO), y tế điều dưỡng (NP) và trợ lý bác sĩ (PA).
  • Tín chỉ CE dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ các y tá có đăng ký tại California), các nhân viên xã hội, quản lý ca bệnh có chứng nhận, cũng như các quản lý viện dưỡng lão có cấp phép tại các bang Floria và Illinois.

Người tham dự có thể tích lũy được một giờ vào thành tích học tập liên tục. Xem bên dưới để có thông tin đầy đủ về chứng nhận và các hướng dẫn.