Người hướng dẫn nhóm hỗ trợ giảm nhẹ đau buồn qua điện thoại

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về nhóm hỗ trợ giảm nhẹ đau buồn qua điện thoại, quý vị có thể liên hệ với người hướng dẫn nhóm được liệt kê bên dưới.

Lưu ý: Đây không phải là số điện thoại để gọi tới để tham gia cuộc gặp gỡ; một thành viên nhóm Dịch vụ hỗ trợ gia quyến của VITAS sẽ cung cấp cho quý vị số điện thoại đó khi quý vị đăng ký.

Nhóm hỗ trợ hàng tuần

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Mất vợ/chồng Thứ Hai Danielle Brown 877.686.6475 Danielle.Brown@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Ba Robin Gallant 866.315.1895 Robin.Gallant@vitas.com
Mất ba/mẹ Thứ Ba Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha Thứ Năm Erica Welty 866.249.9336 Erica.Welty@vitas.com
Mất người thân lớn tuổi Thứ Năm David Howell 855.851.1020 David.Howell@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Sáu Kelli Adams 844.799.3933 Kelli.Adams@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Sáu Ruth Lesher 877.592.0583 Ruth.Lesher@Vitas.com

Nhóm hỗ trợ hàng tháng

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha 1 Thứ Ba Erica Welty 866.249.9336 Erica.Welty@vitas.com
Phụ nữ và nỗi đau buồn 2 Thứ Ba Patricia Brown 877.314.0806 Patricia.Brown@vitas.com
Thanh niên và nỗi đau buồn 2 Thứ Ba Amy Stallings 844.786.9466 Amy.Stallings@vitas.com
Cựu chiến bình và nỗi đau buồn 3 Thứ Ba Larry Robert 844.210.8366 Larry.Robert@vitas.com
Cộng đồng LGBT+ và nỗi đau buồn 4 Thứ Ba Larry Robert 844.210.8366 Larry.Robert@vitas.com
Hỗ trợ chung 1 Thứ Tư Kevin Stowe 888.507.9882 Kevin.Stowe@vitas.com
Hỗ trợ chung 2 Thứ Năm April Moxley 877.589.9615 April.Moxley@vitas.com
Trẻ em và sự đau buồn 4 Thứ Năm Barbara Adams-Plyer 855.457.2269 Barbara.Adams-Plyer@vitas.com
Nam giới và nỗi đau buồn 1 Thứ Sáu Jason Fairbanks 833.983.0984 Jason.Fairbanks@vitas.com

Quý vị đã sẵn sàng tham gia một nhóm hỗ trợ qua điện thoại?