Chăm sóc cuối đời trong giai đoạn có đại dịch COVID-{[#0]

VITAS Healthcare vẫn là đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ đầy tận tâm trong giai đoạn có đại dịch COVID-19.

Chúng tôi được đào tạo bàn bản và sẵn sàng tận dụng nền tảng di động đầu tiên của mình cũng như các dịch vụ y tế từ xa nhằm đảm bảo hỗ trợ liền mạch cho bệnh nhân của quý vị và gia đình họ.