Tiếp nhận chăm sóc y tế qua điện thoại cho bệnh nhân đủ điều kiện chăm sóc cuối đời của quý vị

Do đại dịch COVID-19, các bệnh nhân mắc bệnh nặng có thể đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời là nhóm có rủi ro cao gặp phải tình trạng bệnh nặng hơn nhiều nếu bị nhiễm bệnh và rất có thể sẽ tử vong tại bệnh viện.

Với nỗ lực giảm bớt nguy cơ lây truyền COVID-19, Quốc hội và CMS cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng dịch vụ y tế từ xa nhằm đảm bảo chăm sóc an toàn, liền mạch và có thể tiếp cận bệnh nhân và các gia đình.

VITAS Healthcare luôn sẵn sàng và cam kết hỗ trợ việc chăm sóc các bệnh nhân này.