Tránh vòng luẩn quẩn của việc tái nhập viện ngắn hạn

Là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, quý vị đã nhìn thấy những con số khi nói về tình trạng tái nhập viện trong 30 ngày và quý vị hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì trong các khoản thanh toán Medicare không được hoàn tiền. Chăm sóc cuối đời có thể là một trong những giải pháp tốt nhất giúp ngăn chặn vòng lẩn quẩn tái nhập viện, cung cấp dịch vụ chăm sóc thích hợp tại đúng nơi và đúng thời điểm.

Dưới đây là cái vòng lẩn quẩn vào, ra tái nhập viện và cách chúng ảnh hưởng tới lợi nhuận của bệnh viện.

Sơ đồ thông tin thể hiện vấn đề tái nhập viện từ VITAS Healthcare

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.