Khả năng tương tác cho hoạt động giới thiệu chăm sóc cuối đời đã sắp xếp hợp lý

Hệ thống giới thiệu chăm sóc cuối đời độc quyền của VITAS 

Tại VITAS Healthcare, chúng tôi đã phát triển hệ thống giới thiệu chăm sóc cuối đời hai chiều và trực tiếp đầu tiên trong lĩnh vực này. Được cung cấp miễn phí, hệ thống độc quyền của chúng tôi được thiết kế để tương tác với bệnh viện và công nghệ  EMR (Hồ sơ bệnh án điện tử) của hệ thống y tế, nâng cao hiệu suất cho nhân viên quản lý ca bệnh của quý vị và giảm bớt thời gian phản hồi về chăm sóc cuối đời. VITAS sẽ ngay lập tức biết rằng quý vị có bệnh nhân có khả năng phù hợp để tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời. Chúng tôi có thể ngay lập tức thông báo nhân viên điều phối tiếp nhận VITAS của quý vị. 

Đại diện tiếp nhận của VITAS sẽ nhanh chóng được cử đi thông qua thiết bị di động cầm tay. Thời gian phản hồi được giảm bớt khi việc giới thiệu bệnh hận được xử lý ngay thông qua mạng lưới luồng công việc kỹ thuật số của chúng tôi. 

VITAS Healthcare có uy tín trong việc chuyển tiếp hiệu quả các bệnh nhân phức tạp từ bệnh viện tới một môi trường tối ưu hơn, chẳng hạn như tư gia của họ, viện dưỡng lão, ALF, SNF, khoa nội trú riêng của VITAS hay giường bệnh đã ký thỏa thuận của VITAS tại một bệnh viện. Hệ thống giới thiệu chăm sóc cuối đời của chúng tôi tăng cường khả năng linh hoạt trong việc quản lý bệnh nhân của quý vị. 

Tương tác liền mạch 

Hệ thống giới thiệu chăm sóc cuối đời của chúng tôi luôn minh bạch, hiệu quả, hiện đại về mặt công nghệ và chính xác về mặt lâm sàng. Dễ sử dụng, dễ chia sẻ và dễ cập nhật. Là đối tác của quý vị, , VITAS Healthcare giúp điều phối hoạt động chăm sóc cho bệnh nhân yếu nhất của quý vị. 

Việc chuyển tiếp chăm sóc hiệu quả là yếu tố quyết định trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân có chất lượng và đảm bảo được hoàn tiền đầy đủ từ Medicare. Hệ thống giới thiệu chăm sóc cuối đời của chúng tôi giúp việc chuyển tiếp này diễn ra liền mạch. Ngoài ra, hệ thống có khả năng tương tác với nhiều công nghệ hiện có như HealthGrid. 

Lý do nên sử dung hệ thống giới thiệu chăm sóc cuối đời của chúng tôi? 

  • Khả năng tương tác liền mạch giữa VITAS và hệ thống nguồn giới thiệu của quý vị 
  • Đáp ứng nhiều yêu cầu quan trọng về các biện pháp được đề xuất cho Giai đoạn sử dụng có ý nghĩa 3 (MU3) của CMS 
  • Quá trình chuyển tiếp dựa trên quy tắc và tự động với ít hoặc không có sự can thiệp từ nhân viên 
  • Khiếu nại HIPAA và truyền dữ liệu được mã hóa 
  • Tỉ lệ lỗi sao chép bằng không 
  • Thời gian phản hồi giới thiệu chăm sóc cuối đời được thu ngắn lại 

Đa tùy chọn giao diện

1. Giao diện trực tiếp

Quyền truy cập vào dịch vụ web API; VITAS có thể tùy chỉnh các API nếu cần. Hiện tại hỗ trợ dịch vụ XML dựa trên OAP và JSON REST.

1. Giao diện trực tiếp

2. Tạo địa chỉ trực tiếp

CCDA qua việc tạo địa chỉ trực tiếp được mã hóa và bảo mật chỉ để trao đổi thông tin y tế.

2. Tạo địa chỉ trực tiếp

3. Đối tác trung gian

Truy cập qua các đối tác HIT hiện có như HealthGrid.

3. Đối tác trung gian

Quý vị muốn hợp tác với VITAS?