Một bác sĩ đang trao đổi với người chăm sóc qua cuộc gọi video trên máy tính xách tay

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?

Tiếp nhận chăm sóc cuối đời qua Dịch vụ Y tế Từ xa

Để tối đa hóa tình trạng sẵn sàng của chúng tôi dành cho quý vị và bệnh nhân của quý vị, chúng tôi sử dụng nền tảng dịch vụ y tế từ xa di động đầu tiên của chúng tôi để tiếp nhận bệnh nhân chăm sóc cuối đời qua mạng, điều phối chăm sóc, lập kế hoạch chăm sóc trước và các bộ phận chức năng chăm sóc cuối đời quan trọng khác.

Qua dịch vụ y tế từ xa, có thể bao gồm trao đổi qua video và/hoặc đối thoại, VITAS cho phép giới thiệu an toàn, liền mạch và chuyển tiếp chăm sóc qua mạng, hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe 24/7 khi họ theo hình thức chăm sóc tập trung vào việc tạo sự thoải mái cho bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng của họ.

Tiếp nhận bệnh nhân chăm sóc cuối đời qua mạng

Chuyên viên y tế của VITAS luôn sẵn sàng vào bất kỳ lúc nào, buổi tối, sau giờ làm việc, cuối tuần, cả ngày nghỉ để đánh giá tính hội đủ điều kiện của bệnh nhân và tiếp nhận bệnh nhân chăm sóc cuối đời từ xa qua phương thức gọi hội nghị qua video được bảo mật. Việc tiếp nhận bệnh nhân kịp thời cho phép quý vị và nhân viên của quý vị thực hiện các trách nhiệm khác đồng thời cải thiện điểm hài lòng của bệnh nhân và gia đình đối với cơ sở của quý vị.

Trong lần khám tiếp nhận chăm sóc cuối đời qua mạng, y tá tiếp nhận của VITAS sẽ:

  • Cùng bệnh nhân đánh giá các triệu chứng của họ và nếu phù hợp là cả người chăm sóc
  • Thảo luận về các mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân
  • Tiến hành đánh giá toàn diện cho bệnh nhân cùng với người chăm sóc của bệnh nhân hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện thời của họ
  • Đánh giá thuốc hiện thời của bệnh nhân
  • Đánh giá môi trường chăm sóc ưu tiên của bệnh nhân để xác định có thể cần tới dụng cụ y tế tại gia

Các năng lực về y tế từ xa của chúng tôi cũng hỗ trợ:

  • Thảo luận về các mục tiêu chăm sóc: Bất cứ khi nào bệnh nhân của quý vị sẵn sàng, chuyên gia của VITAS có thể tiến hành hoặc hỗ trợ các cuộc trao đổi về các mục tiêu chăm sóc và thảo luận về lập kế hoạch chăm sóc trước qua dịch vụ y tế từ xa. Điều này đảm bảo mọi bệnh nhân đều được chăm sóc phù hợp nhất và tùy chỉnh riêng theo tình trạng bệnh và các triệu chứng cụ thể của họ. Các thành viên gia đình không thể ở cùng phòng có thể tham gia bằng cuộc gọi nhiều bên qua video.
  • Điều phối chăm sóc Dịch vụ y tế từ xa hợp lý hóa việc điều phối chăm sóc giữa cơ sở và nhân viên của VITAS, đồng thời hỗ trợ chăm sóc liên ngành qua mạng từ các thành viên nhóm, bao gồm nhân viên xã hội, giáo sĩ, chuyên viên tang chế, nhà trị liệu âm nhạc và các tình nguyện viên.
  • Chuyển tiếp chăm sóc: Khi tình trạng của bệnh nhân được cải thiện hoặc suy giảm, dịch vụ y tế từ xa đơn giản hóa việc đánh giá và chuyển tiếp các cấp độ chăm sóc sang mức cao hơn hoặc thấp hơn ​​​​​​. Dù bệnh nhân của quý vị đươc chuyển tới khoa nội trú để được chăm sóc cấp tính cao, được đưa về nhà kèm các triệu chứng dễ kiểm soát hơn hoặc tiếp tục ở lại gường bệnh chăm sóc nội trú trong cơ sở của quý vị,  VITAS và dịch vụ y tế từ xa sẽ chuyển tiếp cùng họ.
  • Tiếp cận 24/7: Hợp tác với các chuyên viên chăm sóc sức khỏe, gia đình và người chăm sóc cho quyền  tiếp cận 24/7/365 với VITAS qua dịch vụ chăm sóc y tế từ xa và Hướng dẫn chăm sóc qua điện thoại. Các chuyên viên y tế thuộc Trung tâm kết nối chăm sóc của chúng tôi đang sẵn sàng giải đáp các thắc mắc và cung cấp hướng dẫn về chuẩn độ thuốc, kế hoạch chăm sóc, tình huống cấp cứu, triệu chứng trầm trọng và nhiều hơn nữa. Nếu không thể giải đáp thỏa đáng mối lo ngại qua điện thoại hoặc video, VITAS sẽ cử một chuyên viên y tế tới bên giường bệnh bất kỳ ngày đêm.
  • Các chuyến thăm của gia đình qua mạng và hỗ trợ gia quyến: Khi gia đình và bè bạn của quý vị không thể tới thăm trực tiếp người bệnh dù là do các phòng ngừa việc lây nhiễm hay do khoảng cách địa lý, dịch vụ y tế từ xa tạo điều kiện cho việc thăm hỏi, nói lời từ biệt, thậm chí là tham dự các nghi lễ tôn giáo. Sau khi bệnh nhân qua đời, người thân ở xa có thể được nhận hỗ trợ gia quyến qua mạng tới 13 tháng.

Dịch vụ chăm sóc cuối đời cung cấp một số lợi ích cho bệnh nhân, gia đình cũng như các nhà cung cấp. Khi thời gian hoặc khoảng cách trở thành rào cản, dịch vụ y tế từ xa của VITAS giúp đưa các dịch vụ và chuyên môn về chăm sóc cuối đời tới cho quý vị.

Với ứng dụng VITAS, việc giới thiệu trở nên nhanh chóng, an toàn và đơn giản.