Cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS tại Hệ thống chăm sóc sức khỏe giám lý

8109 Fredericksburg Road

3rd Floor

San Antonio, TX 78229

Đơn vị chăm sóc cuối đời nội trú VITAS tại Methodist Healthcare System là ngôi nhà đáng tin cậy khi các bệnh nhân được chăm sóc cuối đời ở Quận Bexar mở rộng cần chăm sóc nội trú tạm thời để ổn định tình trạng của mình trước khi có thể trở về nhà.

Chúng tôi hiểu ngôi nhà quan trọng như thế nào với bệnh nhân được chăm sóc cuối đời, nhưng nếu người thân của quý vị cần tới Đơn vị chăm sóc cuối đời nội trú VITAS tại Methodist Healthcare System, quý vị sẽ rất vui mừng khi biết rằng chúng tôi đã tạo ra môi trường chăm sóc thoải mái như ở nhà, nơi các khủng hoảng y tế có thể được quản lý một cách hiệu quả và với sự đồng cảm.

Quý vị thăm bệnh nhân đang được chăm sóc cuối đời?

Nhóm nhân sự tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS