Cảm ơn bạn đã đăng ký trở thành Tình nguyện viên

Bạn muốn biết thêm về tình nguyện chăm sóc cuối đời?

Rogie là một tình nguyện viên của VITAS Paw Pals. Xem video để thấy anh ta và những con chó khác cùng với những người bạn của họ đến thăm bệnh nhân VITAS để mang đến sự thoải mái và tình yêu.