Hình ảnh cận cảnh một người đang gõ trên bàn phím máy tính xách tay

Webinar: Cựu chiến binh gần tới giai đoạn cuối đời: Nhu cầu đặc thù, chăm sóc đặc biệt

Ngày 13 tháng 11, 2024

Thông tin về Webinar dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Webinar này sẽ trang bị cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sự hiểu biết về nhu cầu y tế, tình cảm và tâm linh đặc thù của các cựu chiến binh khi họ đang ở giai đoạn cuối đời.

Người tham dự sẽ tìm hiểu về năng lực hỗ trợ về mặt văn hóa liên quan cụ thể tới các cựu chiến binh trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe không dành cho cựu chiến binh.

Các chủ đề bao gồm PTSD, khái niệm về tổn thương đạo đức hoặc "linh hồn", các giá trị văn hóa trong quân đội và tác động của chúng đối với các hành vi tìm sự giúp đỡ, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi từ quân đội sang dân sự của các cựu chiến binh.

Tín chỉ giáo dục thường xuyên được cung cấp cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ dành cho Y tá đã Đăng ký của California), nhân viên xã hội và người quản lý ca bệnh được chứng nhận, cũng như các nhà quản lý thuộc các viện dưỡng lão được cấp phép ở các bang Florida và Illinois.

Người tham dự có thể giành được một giờ tín chỉ CE. Xem bên dưới để có thông tin đầy đủ về chứng nhận và các hướng dẫn.

Đăng ký tham gia "Cựu chiến binh gần tới giai đoạn cuối đời: Nhu cầu đặc thù, chăm sóc đặc biệt"

Người tham gia phải đăng nhập vào webinar trực tiếp bằng địa chỉ email đã dùng đăng ký tham gia webinar. Để nhận được tín chỉ CE hoặc CME, người tham gia phải xem toàn bộ hội thảo trực tuyến và hoàn thành đánh giá trực tuyến, sau sự kiện. Họ sẽ nhận được chứng nhận để tải về, in ra và điền thông tin.

Quý vị gặp khó khăn khi đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến này? Đó có thể là do trình duyệt hoặc cài đặt mạng của quý vị. Truy cập trang Câu hỏi thường gặp về hội thảo trực tuyến của chúng tôi để tìm giải pháp.

Y tá và các Quản lý y tá

Hoạt động này được chấp thuận cho một giờ tín chỉ giáo dục thường xuyên cho y tá (RN, LPN, LVN; chỉ Y tá đã đăng ký tại California), nhân viên xã hội và người quản lý ca bệnh được chứng nhận. Các quản lý viện dưỡng lão có cấp phép tại tiểu bang Florida và Illinois cũng có thể nhận một giờ tín chỉ giáo dục liên tục. Cần phải tham dự toàn bộ webinar trực tuyến cũng như hoàn tất đánh giá tóm tắt trực tuyến. Sẽ có Chứng nhận sau khi hoàn tất.

Nếu quý vị cần nơi ở cho người khuyết tật, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ webinars@vitas.com.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.