Lịch sự kiện VITAS

Mặc dù bệnh nhân và gia đình là trọng tâm của chúng tôi, VITAS Healthcare cũng tổ chức các sự kiện cho những chuyên gia y tế, người cao tuổi và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

VITAS thường xuyên cung cấp các nhóm hỗ trợ tang lễ, lớp học và những buổi thuyết trình thông tin khác, cũng như các sự kiện độc đáo đặc biệt, ví dụ như dịch vụ tưởng niệm và chương trình tiếp xúc cộng đồng.

Để biết thêm thông tin về VITAS và chăm sóc cuối đời, vui lòng gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi 855.381.2950.

Hãy tìm các nhóm, lớp học và sự kiện của VITAS gần quý vị.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.