Nguồn lực chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Tại VITAS Healthcare, chúng tôi cam kết cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc mà quý vị cung cấp cho bệnh nhân, cư dân và thành viên của mình đang mắc bệnh tình nghiêm trọng. Là đơn vị đi đầu quốc gia trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời trong 40 năm, VITAS chăm sóc nhiều bệnh nhân mắc bệnh phức tạp và quản lý việc chuyển tiếp chăm sóc sức khỏe.

VITAS hiểu rõ mình cần làm gì để chăm sóc bệnh nhân, gia đình của họ khi họ phải đối mặt với giai đoạn cuối cùng của đời mình. Uy tín của chúng tôi được tạo dựng qua tri thức chuyên sâu về lĩnh vực chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.

Khám phá theo chủ đề

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.