Giới thiệu về chăm sóc cuối đời

Chăm sóc cuối đời là nột hình thức chăm sóc y tế mang đến cho bệnh nhân lâm bệnh nặng và người thân của họ một khoảng thời gian đầy ý nghĩa bên nhau khi ưu tiên chăm sóc chuyển từ việc điều trị tích cực sang tạo sự thoải mái và mang đến chất lượng cuộc sống khi gần kề giai đoạn cuối đời. Chăm sóc cuối đời không cố định ở một nơi. Mà đó là một loạt các dịch vụ đầy đủ giúp bệnh nhân và các gia đình luôn nắm quyền kiểm soát mọi việc, mang đến hy vọng cho họ về những ngày tháng cuối đời ở cùng bên nhau.