Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare & lập hóa đơn thanh toán cho dịch vụ bác sĩ

Phần A Medicare chi trả cho các chi phí bệnh nhân được chăm sóc cuối đời và quy định cách các bác sĩ lập hóa đơn thanh toán cho các dịch vụ họ đã thực hiện.

Đối với hầu hết các bệnh nhân đủ điều kiện, Medicare chi trả 100 phần trăm cho dịch vụ chăm sóc cuối đời, bao gồm các lần thăm khám của y tá, bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, cũng như hoạt động trị liệu, thuốc thang và các vật tư y tế - mặc dù vậy một số thuốc kê theo toa nhất định và các dịch vụ bổ sung chẳng hạn chăm sóc hỗ trợ tạm thời cho bệnh nhân nội trú có thể yêu cầu bệnh nhân phải tự chi trả một khoản nhỏ.

Tại hầu hết các tiểu bang, Medicaid (còn gọi là Medi-Cal tại California) cũng chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ, còn các gói bảo hiểm bổ sung, như HMO truyền thống, có thể hỗ trợ các chi phí chăm sóc sức khỏe bổ sung không liên quan tới việc chẩn đoán về căn bệnh nan y của bệnh nhân.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.