Kế hoạch chăm sóc cuối đời điều chỉnh cho cá nhân theo tình trạng bệnh

Trải nghiệm của một người được chẩn đoán ung thư hoặc bệnh tim rất khác với trải nghiệm của bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer hay người có tình trạng liên quan đến phổi. Tại VITAS, chúng tôi điều chỉnh kế hoạch chăm sóc cuối đời - cả chăm sóc lâm sàng và dịch vụ hỗ trợ - để đáp ứng các triệu chứng, cũng như nhu cầu xã hội và cảm xúc riêng biệt có thể đi kèm với từng tình trạng hoặc bệnh cụ thể.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.