Kế hoạch chăm sóc cá nhân theo bệnh

Trải nghiệm của một người được chẩn đoán ung thư hoặc bệnh tim rất khác với trải nghiệm của bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer hay người có tình trạng liên quan đến phổi. Tại VITAS, chúng tôi thiết kế riêng kế hoạch chăm sóc cuối đời - cả chăm sóc lâm sàng và dịch vụ hỗ trợ - để đáp ứng các triệu chứng, các nhu cầu xã hội và tinh thần riêng biệt của mỗi căn bệnh hoặc tình trạng đau ốm cụ thể.