Chăm sóc giảm nhẹ là gì?

Thuật ngữ "chăm sóc giảm nhẹ" đang ngày càng trở nên phổ biến như một cụm thuật ngữ y tế gần đây và tất cả chúng ta đều đã từng được chăm sóc giảm nhẹ trong đời. Đọc thêm các tài nguyên về chăm sóc giảm nhẹ của VITAS để giúp quý vị xác định xem liệu chăm sóc giảm nhẹ có phải là lựa chọn chăm sóc phù hợp cho tình trạng hiện tại của mình hay không.