Nhóm chăm sóc cuối đời

Nhóm chăm sóc cuối đời là một nhóm chuyên gia đặc biệt tập trung chăm sóc những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình của họ.

Thường thì, nhóm sẽ gồm có một bác sĩ, y tá, chuyên viên chăm sóc cuối đời, nhân viên xã hội, tình nguyện viên, giáo sĩ và chuyên viên hỗ trợ tang chế. 

Nếu quý vị có nhu cầu cần trợ giúp sau giờ làm việc, VITAS cung cấp dịch vụ Hướng dẫn chăm sóc qua điện thoại, đây là dịch vụ tiếp cận qua điện thoại 24 giờ với chuyên viên chăm sóc cuối đời, người có thể giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ người chăm sóc qua điện thoại hoặc cử một thành viên trong nhóm tới giường bệnh, nếu cần.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.