Công việc tình nguyện với VITAS

Các tình nguyện viên chăm sóc cuối đời được huấn luyện để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và gia đình. Họ tới thăm theo lịch nhưng vẫn chấp nhận thay đổi theo yêu cầu xuất phát từ sức khỏe và sở thích của bệnh nhân. Họ không được trả tiền, nhưng là vô giá.

Vì các bệnh nhân được chăm sóc cuối đời có những nhu cầu giai đoạn cuối đời rất riêng, VITAS tìm kiếm các tình nguyện viên với mọi nguồn gốc xuất thân, trải nghiệm và văn hóa. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các tình nguyện viên hiểu được triết lý của chăm sóc cuối đời và nắm bắt được tầm quan trọng của chất lượng cuộc sống trong giai đoạn cuối đời.

Thông thường, người nhà bệnh nhân đang đau buồn sẽ tìm được ý nghĩa của sự "đền đáp" khi trở thành tình nguyện viên của VITAS.

Đăng ký làm tình nguyện viên ngay hôm nay

Tìm hiểu thêm

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.