Trung tâm hỗ trợ

Bệnh nhân, gia đình và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có câu hỏi dành cho VITAS có thể tìm thấy thông tin liên hệ tại Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Quý vị có thể tải xuống tài liệu về chăm sóc cuối đời và chia sẻ với gia đình, cũng như các tài nguyên trực tuyến dành cho nhân viên VITAS.

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp