Trung tâm hỗ trợ

Bệnh nhân, gia đình và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có câu hỏi dành cho VITAS có thể tìm thấy thông tin liên hệ tại Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Quý vị có thể tải xuống tài liệu về chăm sóc cuối đời và chia sẻ với gia đình, cũng như các tài nguyên trực tuyến dành cho nhân viên VITAS.

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp

Liên lạc với Chúng tôi

Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc bệnh nhân

Thông tin liên hệ của bệnh nhân, gia đình và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Thông tin thanh toán

Nhà cung cấp, bệnh nhân và gia đình có thể liên lạc với chúng tôi khi có thắc mắc về thanh toán.

Báo chí và truyền thông

Nhà báo có thể liên lạc với chúng tôi để yêu cầu phỏng vấn hoặc thông tin về dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Cơ hội hợp tác chăm sóc cuối đời

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và các tổ chức chăm sóc cuối đời có thể liên lạc với chúng tôi về cơ hội hợp tác.

Tải xuống tài liệu về chăm sóc cuối đời

Nếu quý vị đang tìm ​​​​​​​thêm thông tin về dịch vụ chăm sóc cuối đời cho người thân của mình, chúng tôi có cung cấp một số tài liệu PDF hữu ích mà quý vị có thể tải xuống.

Tài nguyên trực tuyến cho nhân viên VITAS

Thông tin này dành cho nhân viên VITAS và cung cấp liên kết đến các hệ thống chỉ dành cho nhân viên của chúng tôi.

Chính sách của VITAS về Lựa chọn dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng ở California

VITAS sẽ tiếp nhận những bệnh nhân đã chọn tuân theo quy trình dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng nếu họ đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Chính sách thăm nom tại Florida

Trích dẫn về Quyền thăm nom của Florida từ Sổ tay VIPU Tiêu chuẩn VITAS và Tiêu chuẩn Quản lý VITAS VIPU

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.