Chia sẻ lời khen và đánh giá về VITAS

Chúng tôi luôn sẵn lòng tiếp thu ý kiến phản hồi của quý vị, xin vui lòng chia sẻ trải nghiệm của quý vị.

Cảm ơn quý vị đã cho phép chúng tôi chăm sóc cho người thân của quý vị; chúng tôi học hỏi từ mỗi bệnh nhân mà chúng tôi phục vụ. Vui lòng dành chút thời gian để lại nhận xét và phản hồi bên dưới. Quý vị thích điều gì về khoảng thời gian sử dụng dịch vụ với chúng tôi? Điều gì gây khó khăn? VITAS Healthcare đã giúp đỡ như thế nào?

Phiếu phản hồi

Chúng tôi rất tiếc khi biết về trải nghiệm của quý vị.

Mỗi bệnh nhân đều rất quan trọng với chúng tôi, và những người chăm sóc cho họ cũng vậy. Chúng tôi muốn sửa chữa điều đó.

Cảm ơn phản hồi của quý vị!

Nếu quý vị sẵn sàng chia sẻ, xin hãy cung cấp thêm một vài chi tiết để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn.

* Các trường bắt buộc

Bằng cách gửi, quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng nhận xét của quý vị, tất cả hay một phần, trong quảng cáo, ấn phẩm, trang web và mạng xã hội của chúng tôi. Tất cả thông tin cá nhân sẽ bị loại bỏ để duy trì tính riêng tư của quý vị. Bằng cách đưa ra nhận xét, quý vị cho phép VITAS chia sẻ nhận xét của quý vị với nhóm quản lý chăm sóc, và quý vị đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư và chính sách khác quản lý trang này. Không sử dụng trang này để đưa ra các tin nhắn khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911 hoặc số khẩn cấp khác.

Bằng cách gửi, quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng nhận xét của quý vị, tất cả hay một phần, trong quảng cáo, ấn phẩm, trang web và mạng xã hội của chúng tôi. Tất cả thông tin cá nhân sẽ bị loại bỏ để duy trì tính riêng tư của quý vị. Bằng cách đưa ra nhận xét, quý vị cho phép VITAS chia sẻ nhận xét của quý vị với nhóm quản lý chăm sóc, và quý vị đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư và chính sách khác quản lý trang này. Không sử dụng trang này để đưa ra các tin nhắn khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911 hoặc số khẩn cấp khác.

Quý vị có muốn đại diện của VITAS liên lạc với quý vị?

Bằng cách đưa ra nhận xét, quý vị cho phép VITAS chia sẻ nhận xét của quý vị với nhóm quản lý chăm sóc, và quý vị đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư và chính sách khác quản lý trang này. Không sử dụng trang này để đưa ra các tin nhắn khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911 hoặc số khẩn cấp khác.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.