Giới thiệu về chúng tôi

VITAS® Healthcare, tiên phong trong hoạt động chăm sóc cuối đời từ năm 1978, là đơn vị cung cấp hàng đầu quốc gia trên lĩnh vực dịch vụ chăm sóc cuối đời. Tên gọi của chúng tôi, bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là "cuộc sống", thể hiện sứ mệnh của VITAS: gìn giữ chất lượng cuộc sống cho những người không còn nhiều thời gian sống.

VITAS Healthcare cung cấp $12 triệu trong hoạt động chăm sóc từ thiện dành cho bệnh nhân được chăm sóc cuối đời trên toàn quốc năm 2021. Đây là mức trung bình 1 phần trăm tổng doanh thu của chúng tôi - một tỷ lệ mà rất ít, nếu không muốn nói là không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời nào có được.

Gọi điện thoại cho VITAS qua số 866.418.4827

Tìm hiểu thêm

Thông tin nhanh về VITAS

Đây là một số số liệu thống kê nhanh về VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp hàng đầu quốc gia về các dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Lịch sử VITAS

VITAS được thành lập năm 1978 mang tên Hospice Care Inc., một trong những chương trình chăm sóc cuối đời đầu tiên của cả nước.

Các giá trị của VITAS

Để thích ứng với môi trường chăm sóc sức khỏe thay đổi liên tục, chúng tôi luôn được hướng dẫn theo bốn Giá trị VITAS.

Hơn 40 năm lựa chọn VITAS

VITAS Healthcare kỷ niệm hơn 40 năm chăm sóc bệnh nhân và gia đình bệnh nhân với vai trò là đơn vị tiên phong trong dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Lãnh đạo

VITAS đã làm nhiều điều để khẳng định chất lượng dịch vụ chăm sóc cuối đời của mình, nhiều hơn so với bất kỳ nhà cung cấp nào khác.

Phòng tin tức

Hãy xem tin tức mới nhất về VITAS Healthcare, đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong hoạt động chăm sóc cuối đời kể từ năm 1978.

Công ty mẹ

VITAS Healthcare là một công ty con thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Chemed Corporation, giao dịch công khai trên sàn chứng khoán New York theo biểu tượng CHE.

Trách nhiệm xã hội

Là một công ty đang phát triển và mạnh mẽ về mặt tài chính, chúng tôi cam kết thực hiện các trách nhiệm xã hội trong một số lĩnh vực quan trọng.

VITAS ứng phó với các thảm họa tự nhiên như thế nào

Chúng tôi được chuẩn bị và trang bị với các tài nguyên phong phú và những chuyên gia tận tâm sẵn sàng đối mặt với sự sống và cái chết mỗi ngày.

Nhận xét về dịch vụ

Nhận xét về dịch vụ là một cách để các thành viên gia đình và bệnh nhân chia sẻ trải nghiệm của họ với VITAS Healthcare và đọc về những trải nghiệm của những người khác.