Nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành

Nhóm chăm sóc cuối đời là nhóm chuyên gia y tế được đào tạo đặc biệt để bảo đảm cho bệnh nhân được sống những ngày, tuần và tháng cuối cùng một cách thoải mái và tự trọng. Các thành viên của nhóm liên ngành này bao gồm bác sĩ, y tá, chuyên viên chăm sóc cuối đời, nhân viên xã hội, giáo sĩ, tình nguyện viên và chuyên gia tang chế.

Bác sĩ chăm sóc cuối đời

Mỗi bệnh nhân chăm sóc cuối đời được chăm sóc bởi bác sĩ chăm sóc cuối đời - người giám sát chặt chẽ sự tiến triển bệnh tình của bệnh nhân, kê các loại thuốc điều trị phù hợp và điều phối chăm sóc với những thành viên khác của nhóm. Các bác sĩ chăm sóc cuối đời mời bác sĩ riêng của bệnh nhân tham gia kế hoạch chăm sóc nếu họ muốn.

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời được đào tạo thành thạo kỹ năng đánh giá và quản lý cơn đau và triệu chứng của bệnh nhân. Họ là những người chăm sóc được đảo tạo cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại chỗ. Là những người có kỹ năng lắng nghe, các y tá chăm sóc cuối đời mang lại sự thoải mái cho gia đình trong khi dạy họ cách chăm sóc tốt nhất cho người thân của mình. Tìm hiểu về một ngày trong cuộc sống của y tá chăm sóc cuối đời.

Chuyên viên chăm sóc cuối đời

Chuyên viên chăm sóc cuối đời là các trợ lý y tá được chứng nhận cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân cho bệnh nhân, ví dụ như tắm rửa, mặc quần áo hoặc vệ sinh răng miệng. Họ sẵn sàng làm giảm bớt gánh nặng cho người chăm sóc gia đình bằng cách tham gia những hoạt động như công việc nhà nhẹ nhàng.

Nhân viên xã hội về chăm sóc cuối đời

Nhân viên xã hội về chăm sóc cuối đời cung cấp những hỗ trợ về mặt tinh thần và tâm lý xã hội cho bệnh nhân và gia đình họ. Họ điều phối công tác hậu cần cho việc chăm sóc bệnh nhân, làm việc với các công ty bảo hiểm hoặc cơ quan quản lý cựu quân nhân và hỗ trợ các vấn đề tài chính, lập kế hoạch hoặc những công việc khác. Các nhân viên xã hội luôn sẵn sàng lắng nghe một cách thân thiện.

Giáo sĩ chăm sóc cuối đời

Các giáo sĩ chăm sóc cuối đời luôn sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề về tâm linh thường xuất hiện khi bệnh nhân cận kề cái chết, bất kể tín ngưỡng hoặc truyền thống tôn giáo mà bệnh nhân đang theo. Giáo sĩ chăm sóc cuối đời phục vụ các gia đình và bệnh nhân, tôn trọng và hỗ trợ các truyền thống văn hóa và giá trị mà họ ngưỡng vọng. Khi được yêu cầu, giáo sĩ chăm sóc cuối đời sẽ làm việc cùng tu sĩ do bệnh nhân chỉ định. Tìm hiểu về một ngày trong cuộc sống của giáo sĩ chăm sóc cuối đời.

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời được đào tạo đặc biệt về các vấn đề chăm sóc cuối đời và chăm sóc cuối đời để đồng hành cùng bệnh nhân và gia đình họ, hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc họ. Tình nguyện viên là một phần rất quan trọng của chăm sóc cuối đời; nhiệm vụ của họ trải rộng từ việc thăm khám bệnh nhân, chế tạo đồ dùng cho bệnh nhân, ghi chép những câu chuyện cuộc đời của bệnh nhân cho đến việc hỗ trợ công việc văn phòng.

Chuyên gia tang chế

Chuyên gia tang chế giúp xoa dịu nỗi đau buồn trước khi bệnh nhân qua đời và cả sự mất mát sau khi họ mất. Các gia đình tiếp nhận chăm sóc cuối đời nhận hỗ trợ gia quyến tối đa 13 tháng sau khi người thân của họ qua đời, bao gồm liên lạc liên tục, nhóm hỗ trợ, giáo dục về giảm nhẹ nỗi đau buồn và thăm nom riêng. Chăm sóc cuối đời luôn sẵn sàng phục vụ cho những ai đã trải qua mất mát về cái chết của người thân.

Thăm khám thường xuyên và hỗ trợ qua điện thoại 24 giờ

Các thành viên của nhóm chăm sóc cuối đời bảo đảm rằng bệnh nhân được họ chăm sóc luôn thoải mái, không đau đớn và có thể duy trì chất lượng cuộc sống tốt nhất có thể. Họ thăm khám bệnh nhân ở bất cứ nơi nào bệnh nhân gọi là nhà, đó có thể là nơi ở riêng, cộng đồng chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật hoặc viện dưỡng lão.

Các thành viên của nhóm chăm sóc cuối đời sẽ thăm khám trung bình 5-6 lần mỗi tuần. Nhìn chung, họ cung cấp hỗ trợ về thể chất, tinh thần và tâm linh cho bệnh nhân. Họ kiểm soát cơn đau, quản lý các triệu chứng, xử lý các nhu cầu dinh dưỡng, theo dõi vấn đề cảm xúc và tiến hành hỗ trợ cho bệnh nhân. Các thành viên nhóm cũng chỉ cho người chăm sóc trong gia đình về cách chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.

Đối với những nhu cầu ngoài giờ làm việc, VITAS tạo điều kiện cho phép quý vị tiếp cận với các bác sĩ lâm sàng chăm sóc cuối đời thông qua đường dây điện thoại 24 giờ. Các bác sĩ lâm sàng sẽ trả lời các câu hỏi, hỗ trợ người chăm sóc qua điện thoại hoặc gửi thành viên nhóm đến bên giường bệnh thăm khám, nếu cần.

Bạn có muốn tham gia Nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành của chúng tôi không?

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.