Hướng dẫn về tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời

Bởi:

Việc xác định kịp thời và phù hợp các bệnh nhân đủ điều kiện chăm sóc cuối đời sẽ làm tăng khả năng họ và gia đình họ được hưởng lợi từ việc chăm sóc từ bi, cuối đời. Theo luật, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải xác nhận rằng bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí trong hướng dẫn để hội đủ điều kiện được chuyển viện đến cơ sở nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Ai hội đủ điều kiện nhận chăm sóc cuối đời?

Để bệnh nhân hội đủ điều kiện nhận chăm sóc cuối đời, hãy cân nhắc những hướng dẫn sau:

 • Căn bệnh ở giai đoạn cuối (tiên lượng ≤ 6 tháng) và bệnh nhân và/hoặc người thân đã chọn chăm sóc giảm nhẹ.
 • Tình trạng chức năng của bệnh nhân đang suy giảm theo tiêu chí xác định bằng:
 • Bệnh nhân có biểu hiện thay đổi trong tình trạng dinh dưỡng, ví dụ, mất > 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 4-6 tháng qua
 • Quan sát thấy và đã ghi chép được sự suy yếu về tình trạng lâm sàng tổng quát của bệnh nhân trong 4-6 tháng qua, được biểu hiện qua ít nhất là một trong các dấu hiệu sau đây:
  • ≥ 3 lần nhập viện hoặc thăm khám ED
  • Giảm sức bền trong hoạt động thể chất
  • Giảm khả năng nhận thức
 • Nhiều bệnh trạng đi kèm khác

Những hướng dẫn được cung cấp ở đây như một công cụ tiện lợi nhưng không thay thế cho đánh giá chuyên môn của bác sĩ-hãy giúp bác sĩ xác định khi nào bệnh nhân của họ đáp ứng tiêu chí trong hướng dẫn lâm sàng về tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời đối với các bệnh hiểm nghèo.

Tải xuống miễn phí: Danh mục kiểm tra tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời

Hướng dẫn tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời theo từng bệnh cụ thể