Chăm sóc tinh thần và tâm linh

chăm sóc cuối đời cung cấp cho bệnh nhân và gia đình của họ rất nhiều nguồn lực và dịch vụ trị liệu giúp bảo đảm chất lượng cuộc sống ở giai đoạn cuối đời. Bệnh nhân tìm thấy sự thoải mái và yên bình từ trị liệu âm nhạc và sự thân thiết của những chú thú cưng Paw Pals xinh xắn đã được kiểm tra kỹ cũng như các tình nguyện viên là chủ sở hữu của chúng. Các nhóm chăm sóc cuối đời cũng được đào tạo đặc biệt để cung cấp chăm sóc tinh thần/tâm linh, chăm sóc theo truyền thống và điều răn của đức tin Do Thái, và chăm sóc hiểu rõ và tôn trọng trải nghiệm riêng của các cựu quân nhân khi họ sắp tới giai đoạn cuối đời.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.