Chính sách thăm nom tại Florida

Trích dẫn về Quyền thăm nom của Florida từ Sổ tay VIPU Tiêu chuẩn VITAS và Tiêu chuẩn Quản lý VITAS VIPU

Thăm nom

Khách thăm sẽ nhận được một tài liệu định hướng được gọi là WINK (What I Need To Know - "Những điều tôi cần biết") dành riêng cho VIPU hoặc Cơ sở điều dưỡng.

Giám đốc lâm sàng của VITAS chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ các chính sách thăm nom và kiểm soát lây nhiễm.

Bệnh nhân được chăm sóc cuối đời tại Cơ sở điều trị bệnh nhân nội trú độc lập: Bệnh nhân được chăm sóc cuối đời tiếp nhận các dịch vụ điều trị nội trú hoặc tạm thời trong một cơ sở điều trị nội trú độc lập của VITAS (VIPU) có thể tiếp nhận khách thăm vào bất kỳ giờ nào, kể cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

 • VITAS sẽ tiếp nhận các thành viên gia đình của bệnh nhân được chăm sóc cuối đời muốn ở lại qua đêm trong VIPU.

Bệnh nhân được chăm sóc cuối đời tại Cơ sở điều dưỡng không phải nơi chăm sóc cuối đời: Đối với bệnh nhân nhận các dịch vụ nội trú hoặc điều trị thay thế trong các cơ sở không phải nơi điều trị cuối đời, chẳng hạn như trong bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng có chuyên môn (Cơ sở điều dưỡng không phải nơi chăm sóc cuối đời), VITAS yêu cầu trong hợp đồng các cơ sở này cho phép bệnh nhân được chăm sóc cuối đời có thể tiếp khách vào bất kỳ giờ nào, kể cả trẻ sơ sinh và trẻ em, theo yêu cầu của Điều kiện tham gia của Medicare.

 • Các thành viên trong gia đình được phép ở lại qua đêm trong các cơ sở nội trú không phải nơi chăm sóc cuối đời

Khách thăm phải tuân theo tất cả các bảng chỉ dẫn được đăng liên quan đến, nhưng không chỉ giới hạn ở, kiểm soát lây nhiễm trong VIPU cũng như cơ sở cung cấp dịch vụ này.

Chỉ định người chăm sóc cần thiết

 • Bệnh nhân được chăm sóc cuối có thể nhưng không bắt buộc phải chỉ định người chăm sóc cần thiết và người chăm sóc cần thiết sẽ không buộc phải có để cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết cho bệnh nhân
 • VITAS định nghĩa người chăm sóc cần thiết là bất kỳ người chăm sóc nào được xác định trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân hoặc bất kỳ khách thăm bổ sung nào do bệnh nhân/đại diện hợp pháp yêu cầu

Thời gian thăm nom

 • Thời gian thăm nom phụ thuộc vào khả năng của VITAS trong việc cung cấp dịch vụ cho tất cả bệnh nhân.

Số lượng khách thăm

 • Số lượng khách thăm tại một thời điểm sẽ dựa trên rủi ro về an toàn cháy nổ và khả năng cung cấp dịch vụ của VITAS cho tất cả bệnh nhân.

Cho phép tiếp xúc thân thể giữa bệnh nhân và khách thăm khi được cho phép.

Quy trình kiểm soát lây nhiễm (bao gồm trang bị bảo hộ cá nhân) 

 • Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 20, mỗi người thăm tới VIPU và Cơ sở điều dưỡng phải đeo khẩu trang vải trong suốt thời gian tới thăm.
 • Khách thăm phải tự lo khẩu trang của mình
  • Khẩu trang sẽ được cung cấp nếu có sẵn
 • Khách đến thăm phải trực tiếp đến phòng của bệnh nhân được chăm sóc cuối đời và chỉ có thể vào thăm trong phòng bệnh nhân và sử dụng các thiết bị cho bệnh nhân để rửa tay và phòng vệ sinh
 • Nếu bệnh nhân cần thực hiện biện pháp cô lập phòng ngừa, vui lòng làm theo hướng dẫn được thông báo trước khi vào phòng
  • Biển báo cô lập sẽ được đặt bên ngoài phòng bệnh nhân nếu bệnh nhân yêu cầu các biện pháp phòng ngừa khi cô lập.
  • Khách thăm phải tuân theo các Biện pháp phòng ngừa cô lập khách thăm được đăng
 • Một y tá sẽ cung cấp các hướng dẫn cần thiết
 • Thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ được cung cấp

Các phần tải xuống

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.