chăm sóc cuối đời tại gia

VITAS cung cấp một số dịch vụ quan trọng hỗ trợ cho các bệnh nhân và gia đình của bệnh nhân khi họ tiến hành chăm sóc cuối đời tại gia. Các bác sĩ lâm sàng của bộ phận hướng dẫn chăm sóc qua điện thoại luôn sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại 24/7/365 để trả lời những câu hỏi cũng như điều phối nhân viên đến bên giường bệnh, nếu cần. Thiết bị y tế và thuốc điều trị cũng được gửi tới nhà, và chúng tôi cung cấp chăm sóc hỗ trợ tạm thời tối đa 5 ngày đối với dịch vụ chăm sóc nội trú được Medicare chứng nhận cho bệnh nhân được chăm sóc cuối đời, để thành viên gia đình có thể tạm ngừng nghĩa vụ chăm sóc của mình và nghỉ ngơi thư giãn, nạp lại năng lượng, đi du lịch, dưỡng bệnh hay tham gia các sự kiện khác.