Hỗ trợ theo bệnh trạng

Mỗi căn bệnh đều tiến triển theo chiều hướng riêng. Chăm sóc cuối đời có thể giúp bệnh nhân mắc bệnh nặng kiểm soát cơn đau và quản lý triệu chứng của bệnh khi gần đến giai đoạn cuối đời. Khi đối mặt với giai đoạn cuối của bệnh, quý vị nên biết các nguy cơ và những lựa chọn có sẵn mà quý vị hay người thân của quý vị có thể cần.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.