Thông tin về chăm sóc cuối đời có thể tải xuống dành cho các Chuyên viên chăm sóc sức khỏe

Nếu quý vị đang tìm thông tin về cách thức hợp tác với VITAS về chăm sóc cuối đời có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân của quý vị, chúng tôi cung cấp một số tệp PDF hữu ích có sẵn để tải về.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.