Lợi thế của VITAS

Tất cả các cơ sở chăm sóc cuối đời đều cung cấp các dịch vụ cốt lõi, những điểm khác biệt của chúng tôi giúp chúng tôi nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý vị những dịch vụ được điều chỉnh riêng theo nhu cầu của quý vị. Tìm lợi thế từ VITAS phù hợp với quý vị, bệnh nhân hoặc khách hàng của quý vị.

Bước 1: Vui lòng chọn bối cảnh của quý vị

Bước 2: Chọn bên dưới để tìm hiểu về các Lợi thế của VITAS hỗ trợ cho Bệnh viện của quý vị

Bước 2: Chọn bên dưới để tìm hiểu về các Lợi thế của VITAS hỗ trợ cho: Phòng khám bác sĩ của quý vị

Bước 2: Chọn bên dưới để tìm hiểu về các Lợi thế của VITAS hỗ trợ cho Cơ sở Chăm sóc Dài hạn của quý vị

Bước 2: Chọn bên dưới để tìm hiểu về các Lợi thế của VITAS hỗ trợ:

Bước 2: Chọn bên dưới để tìm hiểu về các Lợi thế của VITAS hỗ trợ:

Bước 2: Chọn bên dưới để tìm hiểu về các Lợi thế của VITAS hỗ trợ:

Với việc chọn VITAS cho các nhu cầu chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ của quý vị, bệnh nhân, khách hàng của quý vị cùng gia đình họ sẽ nhận thấy những quyền lợi mà các nhà cung cấp dịch vụ khác không thể cung cấp được, bao gồm:

Chăm sóc cấp tính cao

tôn trọng các giá trị và ước nguyện của bệnh nhân/gia đình, đạt được các mục tiêu chăm sóc, kiểm soát các triệu chứng đồng thời giúp bệnh nhân/khách hàng được ở trong môi trường chăm sóc ưa thích của họ.

Các phương thức phức hợp

cung cấp khả năng kiểm soát triệu chứng tích cực cùng vật tư và dụng cụ y tế cần thiết, giúp mang lại sự thoải mái và giữ sự tôn nghiêm cho bệnh nhân vào giai đoạn cuối đời.

công thức thuốc mở

đảm bảo bệnh nhân tiếp tục được hỗ trợ bằng các liệu pháp dựa trên chứng minh, giúp kiểm soát các triệu chứng

24/7/365 hỗ trợ chăm sóc lâm sàng 

nghĩa là chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ lâm sàng, giới thiệu, tiếp nhận và chuyển tiếp chăm sóc liền mạch bất kể ngày, đêm, dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ

Chuyên viên y tế: Đăng ký nhận email của chúng tôi