Giá trị của quan hệ đối tác với VITAS

Tìm hiểu các dịch vụ độc đáo của chúng tôi giúp cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân:

Một người phụ nữ mặc đồng phục y tế và ống nghe đặt tay lên vai bệnh nhân.

Cách thức giới thiệu bệnh nhân của quý vị đến với VITAS

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.