Giá trị của quan hệ đối tác với VITAS

Tìm hiểu các dịch vụ độc đáo của chúng tôi giúp cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân:

Một người phụ nữ mặc đồng phục y tế và ống nghe đặt tay lên vai bệnh nhân.

Cách thức giới thiệu bệnh nhân của quý vị đến với VITAS