Khi chất lượng cuộc sống là ưu tiên hàng đầu Chăm sóc cuối đời là chuyên môn của chúng tôi

Mọi người nói gì về chúng tôi

"Mẹ tôi trải qua những tuần cuối cùng của bà tại viện dưỡng lão. VITAS chính là nguồn hỗ trợ tuyệt cho gia đình tôi và cho bà. ... Bà đã mất được gần một năm và chúng tôi vẫn cảm thấy biết ơn về những dịch vụ mà VITAS đã cung cấp."

- Linda R., tháng 3, 2021
Bức ảnh gia đình của Bob B. một bệnh nhân của VITAS.

"Mỗi khi có người từ VITAS đến và chăm sóc cho (anh của tôi) Bob, đó chính là thiên thần đang giúp đỡ chúng tôi trong hành trình này".

- John B., Tháng 9 năm 2020
Đang phục vụ

Các khu vực cung cấp dịch vụ của VITAS

VITAS cung cấp các dịch vụ chăm sóc cuối đời tại 14 tiểu bang và Quận Columbia.

Hãy nhập mã zip của quý vị bên dưới để xem liệu có các dịch vụ của VITAS tại khu vực của quý vị không: