Từ bệnh viện đến gia đình

Quý vị không bao giờ cô đơn với VITAS

Mọi người nói gì về chúng tôi

"Tất cả các nhà cung cấp đều rất đặc biệt, uyên bác và tốt bụng. ... Cảm ơn mọi người rất nhiều vì lòng trắc ẩn và sự tận tâm dành cho một công việc khó khăn như vậy."

- Kimberley D., Tháng 2, 2020
Benjamin Z. ngồi cùng vợ mình và một giáo sĩ của VITAS

"VITAS chính là tia sáng trong đường hầm tối tăm khi tôi phải chứng kiến những giây phút cuối cùng của người vợ yêu dấu nhất của mình. Tôi thực sự không tìm được ngôn từ nào đủ phong phú diễn tả được lòng biết ơn của mình về những gì họ đã làm cho chúng tôi, toàn bộ tất cả mọi người từ giới lãnh đạo cho tới những người hỗ trợ thường nhật."

- Benjamin Z., Tháng 1 2020
S
Đang phục vụ

Các khu vực cung cấp dịch vụ của VITAS

VITAS cung cấp các dịch vụ chăm sóc cuối đời tại 14 tiểu bang và Quận Columbia.

Hãy nhập mã zip của quý vị bên dưới để xem liệu có các dịch vụ của VITAS tại khu vực của quý vị không: