Khi chất lượng cuộc sống là ưu tiên hàng đầu Chăm sóc cuối đời là chuyên môn của chúng tôi

Mọi người nói gì về chúng tôi

"VITAS sẽ luôn là một trong những người hùng của chúng ta vì đã giúp cho chúng ta có đặc quyền được đích thân nói lời từ biệt với cha của chúng ta. Xin cám ơn các bạn."

- Eva M., tháng 1, 2022
Bức ảnh gia đình của Evelyn, mẹ của Iona

"Ngay từ thời khắc nhận được thông báo, VITAS đã có mặt hỗ trợ ngay lập tức. Không hề phải chờ đợi và chuyện này thật tuyệt vời."

- Iona C., tháng 10, 2021
Đang phục vụ

Các khu vực cung cấp dịch vụ của VITAS

VITAS cung cấp các dịch vụ chăm sóc cuối đời tại 14 tiểu bang và Quận Columbia.

Hãy nhập mã zip của quý vị bên dưới để xem liệu có các dịch vụ của VITAS tại khu vực của quý vị không: