Từ bệnh viện tới nhà riêng Quý vị không bao giờ đơn độc khi ở cùng VITAS

Mọi người nói gì về chúng tôi

"Ngay từ cuộc gọi điện thoại đầu tiên, tôi đã cảm thấy an toàn và nắm rõ mọi thông tin và mẹ của tôi dã được chăm sóc thật sự rất tốt! Tôi đặc biệt tiến cử VITAS với mọi người. Họ có các trợ lý, nhân viên hỗ trợ và y tá tuyệt vời nhất mà tôi từng có cơ hội làm việc cùng!"

- Tracy M., tháng 9 năm 2020
Bức ảnh gia đình của Bob B. một bệnh nhân của VITAS.

"Mỗi khi có người từ VITAS đến và chăm sóc cho (anh của tôi) Bob, đó chính là thiên thần đang giúp đỡ chúng tôi trong hành trình này".

- John B., Tháng 9 năm 2020
Đang phục vụ

Các khu vực cung cấp dịch vụ của VITAS

VITAS cung cấp các dịch vụ chăm sóc cuối đời tại 14 tiểu bang và Quận Columbia.

Hãy nhập mã zip của quý vị bên dưới để xem liệu có các dịch vụ của VITAS tại khu vực của quý vị không: