Khi chất lượng cuộc sống là ưu tiên hàng đầu Chăm sóc cuối đời là chuyên môn của chúng tôi

Mọi người nói gì về chúng tôi

"Nhóm Chăm sóc cuối đời từ VITAS chính là một món quà Ơn trên ban xuống. Họ đã tới nhà chúng tôi và chỉ trong vòng 3½ giờ đồng hồ, họ đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ để chồng tôi có thể thoải mái nằm trên một giường bệnh viện ngay ở phòng khách trong nhà."

- Beth H., tháng 7 năm 2021
Bức ảnh gia đình của Bob B. một bệnh nhân của VITAS.

"Mỗi khi có người từ VITAS đến và chăm sóc cho (anh của tôi) Bob, đó chính là thiên thần đang giúp đỡ chúng tôi trong hành trình này".

- John B., Tháng 9 năm 2020
Đang phục vụ

Các khu vực cung cấp dịch vụ của VITAS

VITAS cung cấp các dịch vụ chăm sóc cuối đời tại 14 tiểu bang và Quận Columbia.

Hãy nhập mã zip của quý vị bên dưới để xem liệu có các dịch vụ của VITAS tại khu vực của quý vị không: