Hình ảnh cận cảnh một người đang gõ trên bàn phím máy tính xách tay

Webinar: Chăm sóc giảm nhẹ vs. Chăm sóc chữa bệnh

Ngày 11 tháng 12, 2024

Thông tin về Webinar dành cho các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Được hỗ trợ bởi dữ liệu dựa trên bằng chứng, người tham gia sẽ tìm hiểu về lợi ích của chăm sóc giảm nhẹ đối với những bệnh nhân mắc bệnh nặng khi họ phân biệt rõ sự khác biệt giữa chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc chữa bệnh.

Hội thảo trực tuyến này khám phá lịch sử và triết lý của phong trào chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ, đồng thời thảo luận về tác động của dịch vụ chăm sóc cuối đời đối với bệnh nhân, gia đình, bệnh viện và hệ thống y tế.

Webinar này được cung cấp cho cả tín chỉ CE và CME:

  • Tín chỉ CE dành cho cho các y tá (RN, LPN, LVN; ở California, chỉ Y tá đã đăng ký), nhân viên xã hội và nhân viên quản lý ca bệnh có chứng nhận, cũng như nhân viên quản lý của viện dưỡng lão được cấp phép ở các bang Florida và Illinois.
  • Tín chỉ CME dành cho các bác sĩ (MD, DO), y tế điều dưỡng (NP) và trợ lý bác sĩ (PA).

Người tham dự có thể tích lũy được một giờ vào thành tích học tập liên tục. Xem bên dưới để có thông tin đầy đủ về chứng nhận và các hướng dẫn.

Đăng ký tham gia "Chăm sóc giảm nhẹ so với Chăm sóc chữa bệnh"

Người tham gia phải đăng nhập vào webinar trực tiếp bằng địa chỉ email đã dùng đăng ký tham gia webinar. Để nhận được tín chỉ CE hoặc CME, người tham gia phải xem toàn bộ hội thảo trực tuyến và hoàn thành đánh giá trực tuyến, sau sự kiện. Họ sẽ nhận được chứng nhận để tải về, in ra và điền thông tin.

Quý vị gặp khó khăn khi đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến này? Đó có thể là do trình duyệt hoặc cài đặt mạng của quý vị. Truy cập trang Câu hỏi thường gặp về hội thảo trực tuyến của chúng tôi để tìm giải pháp.

Y tá và các Quản lý y tá

Để kiếm tín chỉ CE, người tham dự phải xem toàn bộ webinar và hoàn tất đánh giá trực tuyến sau khi diễn ra webinar và tải về chứng nhận CE của riêng họ. Người tham gia phải đăng ký và đăng nhập vào webinar trực tiếp bằng cùng một địa chỉ email.

Hoạt động này được phê duyệt cho một giờ tín chỉ giáo dục liên tục cho các y tá (RN, LPN, LVN, ARNP; ở California: chỉ các y tá đã đăng ký), nhân viên xã hội và nhân viên quản lý ca bệnh có chứng nhận. Các quản lý viện dưỡng lão có cấp phép tại tiểu bang Florida và Illinois cũng có thể nhận một giờ tín chỉ giáo dục liên tục. Cần phải tham dự toàn bộ webinar trực tuyến cũng như hoàn tất đánh giá tóm tắt trực tuyến. Sẽ có Chứng nhận sau khi hoàn tất.

Các bác sĩ

Logo nhà cung cấp được công nhận chung

Hoàn tất thỏa đáng - Người học phải hoàn tất đánh giá khi tiếp nhận chứng nhận hoàn thành. Quý vị phải tham dự toàn toàn bộ hoạt động vì không có tín chỉ một phần. Nếu quý vị đang tìm kiếm tín chỉ học tập liên tục cho một chuyên ngành chưa được liệt kê bên dưới, quý vị có trách nhiệm liên hệ với ủy ban cấp phép/chứng nhận để xác định việc hội đủ điều kiện tham gia khóa học đối với yêu cầu cấp phép/chứng nhận của mình.

Bác sĩ - trong việc hỗ trợ cải thiện chăm sóc bệnh nhân, hoạt động này đã đươc lên kế hoạch và do Amedco LLC cùng VITAS Healthcare triển khai. Amedco LLC được công nhận bởi Ủy ban kiểm định giáo dục y khoa liên tục (ACCME), Ủy ban kiểm định giáo dục về Dược phẩm (ACPE) và Trung tâm chứng nhận Y tá Hoa Kỳ Hoa Kỳ (ANCC), để cung cấp việc giáo dục liên tục cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe. Tuyên bố chỉ định tín chỉ - Amedco LLC chỉ định hoạt động trực tiếp này tối đa là 1,00 AMA PRA Category 1 Credit(s)TM. Các bác sĩ chỉ nên yêu cầu tín chỉ tương xứng với mức tham gia vào hoạt động của họ.

Joseph Shega, MD

Phó Chủ Tịch Điều Hành, Tổng Giám Đốc Y Khoa, VITAS Healthcare

Joe Shega MDBS. Joseph Shega, đã chăm sóc, nghiên cứu và giảng dạy về bệnh nhân lão khoa và chăm sóc cuối đời từ năm 1999. Ông gia nhập VITAS năm 2013 với vai trò là giám đốc y khoa khu vực và được cất nhắc lên vị trí phó chủ tịch cao cấp và giám đốc y khoa quốc gia năm 2016, sau đó thăng chức lên thành tổng giám đốc y khoa năm 2018 và thành phó chủ tịch điều hành năm 2021.

Trong vai trò giám đốc y tế trưởng, BS. Shega chịu trách nhiệm giám sát và dẫn dắt đường hướng về y tế cho tất cả các địa điểm có văn phòng VITAS hoạt động tại 15 tiểu bang và thủ đô Washington, D.C. BS. Shega lãnh đạo tất cả các giám đốc y tế khu vực của VITAS cũng như giám đốc phụ trách bộ phận dịch vụ bác sĩ.

BS. Shega được hội đồng chứng nhận chuyên về lão khoa, chăm sóc cuối đời và thuốc giảm nhẹ. Ông là chủ tịch Ủy ban Y đức của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ. Ông là phó giáo sư y khoa tại Đại học Trung tâm Florida, tham gia ban biên tập của Tạp chí Kiểm soát Cơn đau và Triệu chứng, và là thành viên của hội nghị bàn tròn của Học viện Y khoa về chăm sóc chất lượng cao cho những người mắc bệnh nghiêm trọng.

Ông là thành viên đóng góp chính cho bộ tài liệu tự học về Chăm sóc cuối đời và Thuốc giảm nhẹ (UNIPAC) thông qua Học viện chăm sóc cuối đời và thuốc giảm nhẹ của Hoa Kỳ, hiện nay là biên tập viên đồng quản lý của ấn bản UNIPAC 5 và các mô-đun phương pháp học tập dựa trên niềm tin của Amplifier. BS. Shega có trên 50 bài báo khoa học có qua hệ thống bình chọn, tập trung xung quanh vấn đề chăm sóc những người có bệnh tình nghiêm trọng và chăm sóc cuối đời.

Trước khi gia nhập VITAS, TS. Shega đã là phó giáo sư tại Đại học Chicago về lĩnh vực thuốc giảm nhẹ và lão khoa. Ông làm bác sĩ gia đình trong 13 năm tại Khu vực Nam Chicago, tư vấn về thuốc giảm nhẹ và lão khoa cho bệnh nhân nội trú, chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân nội trú, chăm sóc tại viện dưỡng lão, lão khoa cho bệnh nhân ngoại trú, thăm khám tại gia và các dịch vụ chăm sóc cuối đời. Ông còn đánh giá và quản lý bệnh nhân bị rối loạn trí nhớ từ khi chẩn đoán cho tới giai đoạn cuối đời.

Tiến sĩ Shega đã hoàn tất việc học tập tại trường y thuộc Đại học Tây Bắc Chicago, đào tạo nội trú về nội khoa tại Đại học Pittsburgh và nghiên cứu sinh về lão khoa tại Đại học Chicago.

Nếu quý vị cần nơi ở cho người khuyết tật, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ webinars@vitas.com.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.