Chính sách quyền riêng tư

VITAS Healthcare và các chi nhánh của VITAS ("Vitas") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị nên chúng tôi đã phát triển các chính sách về quyền riêng tư nhằm bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập từ quý vị. Chúng tôi đã xây dựng Thông báo thực hành quyền riêng tư nhằm cung cấp kèm cho quý vị với các dịch vụ của mình và có sẵn trang web, để mô tả các thực hành quyền riêng tư liên quan tới "Thông tin sức khỏe được bảo vệ" theo yêu cầu của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và tính khả chuyền về bảo hiểm y tế của 1996 và các quy định của nó.

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng đối với trang web của VITAS Healthcare (gọi chung là "trang") và mô tả các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ quý vị, hoặc quý vị có thể cung cấp khi truy cập trang và các thực hành của chúng tôi khi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Khi sử dụng trang, quý vị đồng ý với các thực hành dữ liệu được mô tả trong đó. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này bằng cách đăng bản cập nhật trên trang để quý vị luôn biết rõ về quy trình thu thập, sử dụng và công khai thông tin của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị thỉnh thoảng kiểm tra trang xem có bất kỳ cập nhật nào về Chính sách quyền riêng tư không.

Thu thập thông tin

Vitas thu thập các loại thông tin khác nhau: Thông tin cá nhân và Thông tin ẩn danh.

Vitas thu thập thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà quý vị đã tình nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ công ty hay số điện thoại của quý vị. Khi truy cập trang, nếu quý vị cung cấp thông tin có thể nhận dạng cá nhân để nhận lại thông tin từ chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và lưu dữ liệu cá nhân đó. Vui lòng lưu ý rằng nếu quý vị trực tiếp tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm qua bảng tin nhắn công khai của Vitas, thông tin này có thể bị người khác thu thập và sử dụng. Chú ý: Vitas không đọc bất kỳ thư từ trao đổi riêng tư trên mạng nào của quý vị.

Vitas cũng thu thập thông tin nhân khẩu học ẩn danh, không riêng của quý vị, chẳng hạn mã ZIP, tuổi, giới tính, các ưu tiên, mối quan tâm và yêu thích của quý vị.

Vitas còn tự động thu thập thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của quý vị. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, số lần truy cập và địa chỉ trang web tham chiếu của quý vị. Vitas dùng thông tin này để vận hành dịch vụ, duy trì chất lượng dịch vụ và cung cấp số liệu thống kê chung liên quan tới việc sử dụng trang web Vitas.

Vitas khuyến khích quý vị xem lại các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web quý vị chọn liên kết tới từ Vitas để có thể hiểu rõ cách thức các trang web đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị. Vitas không chịu trách nhiệm đối với các tuyên bố về quyền riêng tư đó hay nội dung khác trên các trang web ngoài Vitas và nhóm các trang web của Vitas.

Sử dụng thông tin cá nhân của quý vị

Vitas thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để vận hành trang web Vitas và cung cấp các dịch vụ mà quý vị yêu cầu. Vitas còn dùng thông tin có thể nhận dạng cá nhân của quý vị để thông báo với quý vị về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có sẵn của Vitas và các chi nhánh của Vitas. Vitas cũng có thể liên hệ với quý vị qua các khảo sát để tiến hành nghiên cứu ý kiến của quý vị về các dịch vụ hiện tại hoặc các dịch vụ mới có khả năng sẽ được cung cấp. Nếu được cung cấp cho Vitas, chúng tôi có thể sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại hoặc dữ liệu khác của quý vị để liên lạc với quý vị.

Vitas không bán, thuê hoặc cho thuê danh sách khách hàng của mình cho các bên thứ ba. Đôi khi, Vitas có thể thay mặt các đối tác kinh doanh bên ngoài liên hệ với quý vị về các đề xuất cụ thể mà quý vị có thể quan tâm. Trong các trường hợp đó, thông tin có thể nhận dạng riêng của quý vị (email, tên, địa chỉ, số điện thoại) sẽ không được chuyển cho bên thứ ba đó. Ngoài ra, Vitas có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác tin cậy nhằm giúp chúng tôi thực hiện phân tích thống kê, gửi email hoặc thư tín cho quý vị, cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc thu xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba đó đều không được phép sử dụng thông tin cá nhân của quý vị ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này cho Vitas và họ được yêu cầu giữ bảo mật thông tin của quý vị.

Vitas không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm cá nhân, chẳng hạn như chủng tộc, tôn giáo hoặc liên minh chính trị mà chưa nhận được sự cho phép rõ ràng từ quý vị.

Vitas lưu giữ thông tin về các trang và trang web mà khách hàng của chúng tôi truy cập từ bên trong trang Vitas, nhằm xác định dịch vụ nào của Vitas là phổ biến nhất. Dữ liệu này được dùng để cung cấp nội dung tùy chỉnh và quảng cáo trong Vitas tới các khách hàng có hành vi cho thấy họ quan tâm tới một lĩnh vực cụ thể nào đó.

Các trang web của Vitas sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị, mà không cần thông báo, khi có lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa, hoạt động điều tra của chính phủ hoặc bắt buộc hay được phép theo pháp luật.

Sử dụng cookie

Trang có sử dụng "cookie" nhằm giúp quý vị cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp văn bản được một máy chủ trang web lưu trên ổ cứng của quý vị. Không dùng cookie để chạy các chương trình hoặc chuyển vi-rút tới máy tính của quý vị. Cookie được gán riêng cho quý vị và chỉ máy chủ web với tên miền đã phát hành cookie cho quý vị đọc được cookie đó.

Một trong những mục đích chính của cookie là cung cấp một tính năng thuận tiện giúp tiết kiệm thời gian của quý vị. Mục đích của cookie là để cho máy chủ web đó biết rằng bạn đã trở lại một trang cụ thể. Ví dụ, nếu quý vị cá nhân hóa các trang web, hoặc đăng ký các dịch vụ hay trang của Vitas, cookie giúp Vitas gọi lại thông in cụ thể của quý vị trong những lần truy cập tiếp theo. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình lưu thông tin cá nhân của quý vị như địa chỉ gửi hóa đơn, địa chỉ gửi hàng, v.v. Khi quý vị quay lại trang đó, thông tin mà quý vị đã cung cấp trước đó có thể được truy xuất và quý vị có thể dễ dàng sử dụng bất kỳ tính năng nào của trang mà quý vị đã tùy chỉnh.

Quý vị có quyền chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web sẽ tự động chấp nhận cookie nhưng quý vị thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookie nếu muốn. Nếu quý vị chọn từ chối cookie, quý vị sẽ không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của các trang.

Liên minh quảng cáo kỹ thuật số

Tại Hoa Kỳ, Vitas tham gia Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (DAA) và các chương trình tự điều chỉnh, đồng thời tuân thủ các Nguyên tắc của DAA về quảng cáo dựa trên hành vi trên mạng. Nhấp vào đây để tìm hiểu về DAA.

Nếu quý vị muốn chọn không tham gia, vui lòng nhấp vào đây:  AdChoices

Bảo mật thông tin cá nhân của quý vị

Vitas thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý theo tiêu chuẩn ngành để giữ bảo mật trang và các hệ thống của mình, đồng thời không để thông tin cá nhân khả dụng cho các đối tượng hay thực thể chưa được ủy quyền. Khi thông tin cá nhân (như tên, email và số điện thoại) được truyền tải tới trang, thông tin đó sẽ được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, như giao thức Tầng Socket bảo mật (SSL). Dù đưa ra các tiêu chuẩn này, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng nội dung thư từ và bất kỳ thông tin bảo mật nào mà quý vị đã chọn gửi cho chúng tôi sẽ được bảo mật.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi sẽ không bao giờ xin hoặc cố ý thu thập thông tin từ đối tượng trẻ em và không một phần nào của trang được dùng để thu hút bất kỳ đối tượng nào dưới 18 tuổi. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ một trẻ nhỏ thông qua trang, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ webmaster@vitas.com để chúng tôi có thể xóa ngay lập tức bất kỳ thông tin nào như vậy.

Quyền riêng tư California

Căn cứ Khoản mục 1798.83, Bộ luật dân sự California, người dùng là cư dân California có thể yêu cầu thông tin về việc chia sẻ thông tin cá nhân của họ với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp trong năm trước. Thông tin mà quý vị có quyền nhận bao gồm các loại thông tin cá nhân do chúng tôi tiết lộ nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp trong năm trước đó và tên của những công ty đã nhận thông tin này. Quý vị có quyền nhận bản sao thông tin này dưới định dạng chuẩn và sẽ không chứa nội dung nào có khả năng nhận dạng quý vị. Cư dân California có thể yêu cầu tiết lộ điều này bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng thông tin liên lạc được cung cấp bên dưới. Xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể xác định quý vị trong hồ sơ của chúng tôi.

Theo Đạo luật bảo vệ khách hàng California ("CCPA"), cư dân California có thêm những quyền khác liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Vui lòng xem Thông báo CCPA của chúng tôi để biết chi tiết.

Thay đổi đối với Tuyên bố này

VITAS Healthcare thỉnh thoảng sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh ý kiến phản hồi của khách hàng và của công ty. VITAS Healthcare khuyến khích quý vị định kỳ xem lại Tuyên bố này để nắm bắt thông tin đầy đủ về cách thức mà VITAS Healthcare sử dụng thông tin của quý vị.

Thông tin liên hệ

VITAS Healthcare đón nhận mọi ý kiến của quý vị về Chính sách quyền riêng tư này. Nếu quý vị tin rằng VITAS Healthcare đã không tuân thủ Tuyên bố này, vui lòng liên hệ với VITAS Healthcare. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác định kịp thời và khắc phục vấn đề đó.