Đơn vị chăm sóc nội trú của VITAS ở Med Square Kendall

9408 SW 87th Ave.

Miami, FL 33176

Dự kiến bắt đầu vào 2020, VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu quốc gia, đang bắt đầu xây dựng cơ sở chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú độc lập đầu tiên ở Quận Miami-Dade để phục vụ các bệnh nhân và gia đình ở những cộng đồng phía Tây Nam Miami.

Cẩu trục và những thiết bị xây dựng khác đang được sử dụng để xây dựng cơ sở nội trú VITAS độc lập mới

Việc xây dựng đang được tiến hành tại Cơ sở nội trú của VITAS ở Med Square Kendall.

Nhóm nhân sự tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?