Thông báo về Quyền riêng tư Đạo luật bảo vệ khách hàng California

Thông báo về quyền riêng tư CCPA

Thông báo này chỉ dành cho cư dân California và bổ sung cho thông tin trong Chính sách quyền riêng tư của VITAS>com (trong đó giải thích về thông tin mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng/tiết lộ thông tin đó).

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng, liên quan đến, mô tả, ám chỉ đến, có khả năng liên quan đến hay có thể có lý do hợp lý để liên quan đến, trực tiếp hay gián tiếp, một dụng cụ hay khách hàng cụ thể ("thông tin cá nhân"). Bảng dưới đây cho biết các loại thông tin cá nhân mà trang web của chúng tôi thu thập từ khách hàng trong 12 tháng qua:

 Danh mục Ví dụ Được thu thập
A. Thông tin nhận dạng. Tên thật, biệt danh, địa chỉ bưu chính, đặc điểm nhận dạng cá nhân cụ thể, thông tin nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao thức mạng, địa chỉ email, tên tài khoản, Số an sinh xã hội, số bằng lái xe, số hộ chiếu hay thông tin nhận dạng tương tự khác.
B. Các loại thông tin cá nhân được quy định trong đạo luật Hồ sơ khách hàng California (Bộ luật Dân sự California § 1798.80(e)). Tên, chữ ký, Số an sinh xã hội, mô tả hoặc đặc điểm ngoại hình, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, số thẻ căn cước liên bang hoặc bằng lái xe, số hợp đồng bảo hiểm, trình độ giáo dục, tình trạng việc làm, kinh nghiệm làm việc, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ hoặc bất kỳ thông tin tài chính nào khác, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế. Một số thông tin cá nhân trong danh mục này có thể trùng với các danh mục khác
C. Đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật pháp California hoặc liên bang. Tuổi (40 tuổi trở lên), chủng tộc, màu da, tổ tiên, xuất xứ quốc gia, tình trạng công dân, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, bệnh trạng, tình trạng khuyết tật thể chất hoặc tâm thần, giới tính (bao gồm giới, bản dạng giới, biểu hiện giới, tình trạng mang thai hoặc sinh con hoặc các bệnh trạng liên quan khác), khuynh hướng tình dục, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh, thông tin di truyền (bao gồm thông tin di truyền gia đình). Không
D. Thông tin thương mại. Hồ sơ tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, được nhận hay được cân nhắc, hay lịch sử hay xu hướng mua sắm hoặc tiêu dùng khác. Không
E. Thông tin sinh trắc học. Đặc điểm di truyền, sinh lý, hành vi và sinh học, hoặc các mẫu hành vi được sử dụng để kết xuất mẫu hoặc thông tin nhận dạng hoặc đặc điểm nhận dạng khác, ví dụ như dấu vân tay, nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giọng nói, quét võng mạc hoặc con ngươi, chuỗi đánh phím, dáng điệu hoặc mẫu đặc điểm ngoại hình khác, và dữ liệu về giấc ngủ, sức khỏe hoặc tình trạng rèn luyện sức khỏe. Không
F. Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác. Lịch sử lướt mạng, lịch sử tìm kiếm, thông tin về tương tác của khách hàng với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo.
G. Dữ liệu vị trí địa lý. Vị trí thực tế hoặc các hoạt động di chuyển.
H. Dữ liệu nhạy cảm. Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hay thông tin tương tự. Không
I. Nghề nghiệp hoặc thông tin liên quan đến việc làm Đánh giá hiệu quả làm việc hoặc công việc hiện tại hoặc quá khứ. Không
J. Thông tin giáo dục không công khai (theo Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền giáo dục gia đình (20 U.S.C. Khoản mục 1232g, 34 C.F.R. Phần 99)). Hồ sơ giáo dục liên quan trực tiếp đến học sinh được lưu giữ bởi tổ chức giáo dục hay bên đại diện cho tổ chức giáo dục, ví dụ như xếp hạng, bảng điểm, danh sách lớp học, lịch học, mã nhận dạng học sinh, thông tin tài chính học sinh hoặc hồ sơ kỷ luật học sinh. Không
K. Các suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác. Hồ sơ phản ánh các ưu tiên, đặc điểm, xu hướng tâm lý, bẩm chất, hành vi, thái độ, trí tuệ, năng lực và năng khiếu.

Chúng tôi thu thập các loại thông tin trên (i) từ quý vị, trực tiếp hay gián tiếp từ hoạt động tại trang của chúng tôi hoặc từ các tương tác khác với chúng tôi, và/hoặc (ii) từ các bên thứ ba, ví dụ như trang mạng hoặc dịch vụ phân tích có tương tác với trang của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

VITAS thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để điều hành trang vitas.com và cung cấp dịch vụ mà quý vị yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân của quý vị để thông báo với quý vị về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có sẵn của Vitas và các chi nhánh của Vitas. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với quý vị qua các khảo sát để tiến hành nghiên cứu ý kiến của quý vị về các dịch vụ hiện tại hoặc các dịch vụ mới có khả năng sẽ được cung cấp. Nếu được cung cấp cho VITAS, chúng tôi có thể sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại hoặc dữ liệu khác của quý vị để liên lạc với quý vị.

Chúng tôi lưu giữ thông tin về các trang và trang web mà khách hàng của chúng tôi truy cập nội trong VITAS, nhằm xác định dịch vụ nào của VITAS là phổ biến nhất. Dữ liệu này được dùng để cung cấp nội dung tùy chỉnh và quảng cáo trong VITAS tới các khách hàng có hành vi cho thấy họ quan tâm tới một lĩnh vực cụ thể nào đó.

Các doanh nghiệp khác thu thập thông tin khi quý vị tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, số nhận dạng kỹ thuật số, thông tin về hoạt động duyệt web của quý vị và cách quý vị tương tác với các thuộc tính và quảng cáo của chúng tôi nhằm cung cấp cho quý vị các quảng cáo có liên quan trên Internet và cho các mục đích phân tích khác, đồng thời có thể bán thông tin đó cho các doanh nghiệp khác vì mục đích quảng cáo và các mục đích khác. Bằng cách truy cập vào trang optout.privacyrights.info, quý vị có thể chọn cài đặt trên trình duyệt để không tham gia vào việc cho phép bán loại thông tin này bởi các doanh nghiệp có tham gia vào công cụ này.

Quyền và lựa chọn của quý vị.

CCPA cho phép cư dân của California có quyền:
  • Biết thông tin cá nhân của họ được sử dụng như thế nào;
  • Truy cập, yêu cầu và nhận bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập dưới hình thức thông tin có thể mang đi được;
  • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của quý vị (trừ một số ngoại lệ nhất định); và
  • Từ chối việc chia sẻ hay bán thông tin cá nhân của quý vị.

Để thực thi bất kỳ quyền nào tại đây, vui lòng gửi yêu cầu khách hàng có thể xác nhận được cho chúng tôi về địa chỉ:

Chỉ quý vị hay người có quyền đại diện cho quý vị mới có thể đưa ra yêu cầu khách hàng có thể xác nhận đối với thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị cũng có thể đưa ra yêu cầu khách hàng có thể xác nhận thay cho con đang trong độ tuổi vị thành niên của quý vị. Quý vị chỉ có quyền yêu cầu quyền truy cập hai lần trong bất kỳ giai đoạn 12 tháng nào, nhưng có thể từ chối việc bán thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không từ chối việc quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay cung cấp cho quý vị mức độ hay chất lượng dịch vụ khác khi quý vị thực hiện bất kỳ quyền nào của mình theo CCPA.

Nếu quý vị có câu hỏi nào về Thông báo CCPA này hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email tại địa chỉ consumer.privacy@vitas.com bằng biểu mẫu này hoặc gửi thư về: Corporate Marketing, VITAS Healthcare, 201 S. Biscayne Blvd, Ste. 400, Miami, FL 33131.