Ngày dài nhất: Hội thảo trực tuyến về bệnh mất trí nhớ Alzheimer

Ngày 21 tháng 6, 2022

Giới thiệu về hội thảo trực tuyến này

Được thiết kế dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, hội thảo trực tuyến này bao gồm thông tin chuyên sâu từ tác giả, người sáng lập nhóm hỗ trợ và Patti Davis, con gái cựu tổng thống Reagan cùng các chuyên gia từ Hiệp hội bệnh mất trí nhớ Alzheimer® và VITAS® Healthcare.

Tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu thêm về các chỉ báo sớm về bệnh mất trí nhớ Alzheimer, các dấu hiệu lâm sàng, hỗ trợ cho người chăm sóc và nhiều vấn đề khác, sau đó là một phiên hỏi - đáp ngắn.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.